ЛІРИЧНИЙ ОБРАЗ МІСТА В “КРИМСЬКИХ СПОГАДАХ” ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Випуск 61-2 (2021)

Oксана M. Присяжнюк
канд. філол. наук, доц., Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Анотація

Проаналізовано поезію одного з найбільш яскравих та цікавих етапів
творчості найвідомішої української поетеси рубежу ХІХ–ХХ ст. – Лесі
Українки – поезію кримського періоду. Лірику поетеси розглянуто з нових
позицій прочитання поетичного й художнього тексту. Головна увага
приділена поняттям “хронотоп”, “топос” як основним категоріям
кристалізації образного світу літературного твору. Розкрито просторові
панорами, здійснено інтерпретацію антитетичних та еквівалентних
топосів, наявних у художніх картинах, в естетично-філософських пошуках
вказаного періоду творчості поетеси.
Ключові слова: текст, картина світу, символ, топос, хронотоп.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(61).124-133

Список використаної літератури

1.Костенко А. І. Леся Українка: Художньо-документальна біографія / А. І. Костенко. – К. : Дніпро, 1985. – 393 с. 2. Павличко С. Теорія літератури / С. Павличко. – К. : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002. – 679 с. 3. Українка Леся. Кримські спогади: Вірші поеми, проза, листи / Леся Українка. – Сімферополь : Таврія, 1986. – 304 с.