ЛІРИКА ІВАНА ФРАНКА І ЛЕСІ УКРАЇНКИ:
СПІВДІЯ НАРОДНОПІСЕННИХ ТРАДИЦІЙ
ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПОЕТИКИ

Випуск 62-1 (2022)

А. І. Гурбанська
Київський національний університет культури і мистецтв, Київ

Анотація

Комплексно проаналізовано різноаспектні зв’язки поетичної творчості
Івана Франка і Лесі Українки з українським фольклором, висвітлено ідейноестетичні особливості опрацювання митцями народнопоетичних мотивів,
образів, символіки. Виявлено чинники ідейно-естетичних концепцій Івана
Франка і Лесі Українки та особливості актуалізації народнопісенних
традицій у контексті їхньої творчості, суспільних реалій та літературномистецького дискурсу доби. Окреслено жанрову, ідейно-тематичну й
поетичну палітри лірики Івана Франка і Лесі Українки, ознаки їхнього
літературного новаторства в опрацюванні фольклору. Художню практику
митців розглянуто на основі символічної теорії класичного психоаналізу та
культурологічного підходу, завдяки чому поетична творчість Івана Франка
і Лесі Українки потлумачена як художньо досконалий мовно-естетичний
знак національної культури.
Ключові слова: лірика, фольклор, жанр, цикл, ідейно-естетична концепція,
образ-концепт, символ, код.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(62).27-35

Список використаної літератури

1. Зеров М. К. Франко-поет. Твори: у 2-х т. – Київ: Дніпро, 1990. – Т. 2. – С. 467–483. 2. Кнабе Г. Семиотика культуры. – Москва: РГГУ, 2005. – 63 с. 3. Левченко Г. Д. Семіосфера лірики Лесі Українки: становлення, типологія, контекст: автореф. дис. ... д-р філол. наук. – Київ, 2015. – 40 с. 4. Леся Українка. Публікації. Статті. Дослідження. – Київ: Наукова думка, 1984. – 292 с. 5. Ткачук М. П. Суб'єктно-об'єктна структура української лірики ХІХ– ХХ століть. Монографія. – Тернопіль: Медобори, 2014. – 135 с. 6. Франко І. Я. Із секретів поетичної творчості. Зібр. тв.: у 50 т. – Київ: Наукова думка, 1981. – Т. 31. – С. 45–119.