ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ ПОГЛЯДИ ІВАНА ФРАНКА НА ТВОРЧІСТЬ ДНІПРОВОЇ ЧАЙКИ

Архів, Випуск 49 (2017)

Анотація

Розглядається творчість української письменниці Дніпрової Чайки
в рецепції І. Франка.

Ключові слова: літературний процес, збірник, альманах, рецензія, літературно-критична праця, коментар.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Вишневська Н. Дніпрова Чайка і її твори / Н. Вишневська // Дніпрова Чайка. Вибрані твори. – К. : Дніпро, 1987. – С. 5–20. 2. Дніпрова Чайка. Од автора // Дніпрова Чайка. Твори Кн. : II. – Київ: "Дзвін", 1920. – С. 189–190. 3. Історія української літератури кінця XIX – початку XX століття : підручник ; за ред. П. П. Хропка. – К. : "Вища школа", 1991. 4. Калініна А. Південноукраїнські альманахи кінця XIX – початку XX століття в оцінці Івана Франка / А. Калініна [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://old.philology.lnu.edu.ua/ukr_literaturoznavstvo/72_2010/72_2010_a.kalinina.pdf 5. Лубчак В. Херсонський альманах "Степ" (1886): історія створення, авторський загал / В. Лубчак [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/3_1/14-Lubchak.pdf 6. Немчеко І. Шевченко в житті та творчості Олександри Псьол, Дніпрової Чайки та Людмили Волошки / І. Немченко [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://prosvita-ks.co.ua/lbondarenko-komparativniy-analiz-na-urokah-literaturnogo- kraieznavstva 7. Осьмак Н. Дніпрова Чайка в оцінці Івана Франка / Н. Осьмак // Дніпрова Чайка і розвиток української культури : тези міжвуз. наук. конф. – Херсон, 1991. – С. 37–40. 8. Пінчук В. Дніпрова Чайка: Життя і творчість : монографія / В. Пінчук. – К. : "Вища школа", 1984. 9. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1984. – Т. 41. – С. 194–470. 10. Франко І. З остатніх десятиліть XIX в. / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1984. – Т. 41. – С. 471–529. 11. Франко І. Южнорусская литература / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1984. – Т. 41. – С. 101–161. 12. Франко І. "Нива", український літературний збірник / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1980. – Т. 26. – С. 374–379. 13. Франко І. "Степ". Херсонський белетристичний збірник. Херсон, 1886 / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1980. – Т. 27. – С. 114–116. 14. Франко І. Українська альманахова література / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1980. – Т. 27. – С. 95–108. 15. Чухонцева Н. Міфологема води в ліриці Дніпрової Чайки / Н. Чухонцева [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream /123456789/30649/1/Chukhontseva%20N.D._Mifologema.pdf