“ЛІТОПИС САМОВИДЦІВ…” – НОВИЙ ХУДОЖНЬО-ІСТОРИЧНИЙ НАРАТИВ ПРО НОВУ НАЦІЮ

Архів, Випуск 48-1 (2017)

Анотація

Проаналізовано книгу “Літопис самовидців: Дев’ять місяців українського спротиву” О. Забужко та Т. Терен як компонент гетерогенного тексту Майдану й новаторський художньо-науковий твір, що суголосний із постмодерними пошуками літератури та історіографії. Особливу увагу звернено на запропоновану редакторами наскрізну метафору “народження нації”, прослідковано такі етапи її репрезентації, як формування тіла, перший крик, дорослішання, розвиток мовлення й ідентичності.

Ключові слова: Майдан, усна історія, вторинна детравматологізація,
національна ідентичність, тіло.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Азарова Ю. О. "Текст" и "текстуальность" в текстах Ж. Деррида [Електронний ресурс] / Ю. О. Азарова. – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com /searchq=cache:l8CB_zsjvb8J:core.kmi.open.ac.uk /download/pdf/12080826.pdf+&cd=2&h. 2. Анисимова А. Э. Новый историзм: Науковедческий анализ / РАН ИНИОН. Центр научно-информационных исследований по науке, образованию и технологиям; Отв. ред. Ракитов А И. – М., 2010. – 154 с. 3. Барт Р. Текстуальний аналіз "Вальдемара" Е. По / Р. Барт // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. – [2-е вид.,доп.]. – Львів : Літопис, 2002. – С. 497–522 – (Слово. Знак. Дискурс). 4. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса [Електронний ресурс] / М. М. Бахтин. Режим доступу: http://www.bim-bad.ru/docs/bakhtin_rablai.pdf. 5. Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність / Оля Гнатюк. – К. : Критика, 2005. – 528 с. 6. Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми: статті та есеї / Тамара Гундорова. –К. : Грані-Т, 2013. – 548 с. 7. Забужко О., Терен Т. Літопис Самовидця: дев'ять місяців українського спротиву. – Київ : Комора, 2014. – 312 с. 8. Іванишин М.В. Дискурс національної ідентичності в українському постколоніальному літературознавстві: історико-літературний аспект: дис. … канд. філолог. наук / Іванишин Мирослава Володимирівна. – Дрогобич, 2009. – 212 с. 9. Нора П. Теперішнє, нація, пам'ять / П'єр Нора; пер. із фр. А. Рєпи. – К. : ТОВ "Видавництво "КЛІО", 2014. – 272 с. 10. Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення / Йорн Рюзен; пер. з нім. В. Кам'янець. – Львів : Літопис, 2010. – 358 с. 11. Сміт Ентоні Д. Національна ідентичність. – К. : Основи, 1994. – 224 с. 13. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуман итарных наук / Мишель Фуко; пер. с фр. В. П. Визгина, Н. С. Автономовой. – Санкт-Петербург: A-cad, 1994. – 407 с.