МАЛА ПРОЗА ОСИПА МАКОВЕЯ ТА ІРИНИ ВІЛЬДЕ: ТИПОЛОГІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ

Архів, Випуск 53-2 (2018)

Анотація

У статті на матеріалі творів малої прози Осипа Маковея та Ірини Вільде, присвячених темі інтелігенції, під кутом зору традицій і новаторства висвітлено своєрідність художньофілософського тлумачення цими письменниками проблеми «людина і світ», розглянуто особливості використання ними автобіографічного та національного принципів творчості, наративної стратегії, внутрішньої фокалізації, ліризму, екзистенційності, психологізму,
символізму.

Ключові слова: Осип Маковей, Ірина Вільде, мала проза, екзистенційність, наративна стратегія, наратор, внутрішній монолог, символічний код.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Бичко А., Бичко І. Феномен української інтелігенції / А. Бичко, І. Бичко // Слово і Час. – 1995. – № 9–10. – С. 39–50. 2. Вільде Ірина. Твори: у 5-ти т. / Ірина Вільде. – Київ : Дніпро, 1987. – Т. 5. – 389 с. 3. Маковей О. Твори: у 2-х т. / Маковей О. – Київ : Дніпро, 1990. – Т. 2. – 537 с. 4. Мафтин Н. В. Західноукраїнська та еміграційна проза 20–30-х років ХХ століття: автореф. дис. … докт. філол. наук / Наталя Василівна Мафтин. – Львів, 2009. – 39 с. 5. Погребенник Ф. Осип Маковей / Федір Погребенник // Маковей О. Твори: у 2-х т. – Київ : Дніпро, 1990. – Т. 1. – С. 5–24. 6. Сартр Ж.-П. Екзистенціалізм – це гуманізм / Жан-Поль Сартр // Зарубіжна філософія ХХ століття. – Київ : Довіра, 1993. – С. 131–167. 7. Франко І. Я. Старе й нове в сучасній українській літературі / Іван Якович Франко // Зібр. тв. : у 50 т. – Київ : Наукова думка, 1982. – Т. 35. – С. 91–111.