МАЛА ПРОЗА СИЛЬВЕСТРА ЯРИЧЕВСЬКОГО У КОНТЕКСТІ НАРАТИВНИХ ПОШУКІВ ДОБИ FIN DE SIÈCLE

Архів, Випуск 48-2 (2017)

Анотація

Досліджується специфіка наративних моделей малої прози Сильвестра Яричевського в літературному контексті межі ХІХ–ХХ ст. Особлива увага приділяється оповідності автора: образу наратора, типів наративних моделей творів, структури нарації. Методологічно дослідження спирається на классифікації Ж. Женетта та Л. Мацевко-Бекерської.
Ключові слова: наратив, fin de siécle, мала проза, наратор, наративна модель.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Денисюк І.О. Розвиток української малої прози ХІХ – початку ХХ ст. / Іван Денисюк. – Наук.-вид. тов. "Академічний Експрес". – Львів, 1999. – 280 с. 2. Женетт Ж. Фигуры / Жерар Женетт. – В. 2-х т. – Том 1-2. – М. : Изд-во им. Сабашниковых, 1998. – 944 с. 3. Коваленко К. Типи нараторів і види нарації у прозових творах А. П. Чехова ("Моє життя", "Розповідь невідомої людини") // Філологічні науки. – № 10. – 2012. – с. 46–50. 4. Літературознавча енциклопедія: У двох томах / Авт-уклад. Ю. І. Ковалів. – К.: ВЦ "Академія", 2007. – Т. 1. – 608 с. 5. Мацевко-Бекерська Л.В. Українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть у дзеркалі наратології [Монографія] / Л.В. Мацевко-Бекерська. – Львів: Сплайн, 2008. – 408 с. 6. Ткачук М.П. Наративні моделі українського письменства / М.П. Ткачук. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, Медобори, 2007. – 464 с. 7. Ткачук О. Наратологічний словник / О.М. Ткачук. – Тернопіль: Астон, 2002. – 173 с. 8. Челбарах В.В. Творчість Сильвестра Яричевського в українському літературному процесі кінця 19-початку 20 століття / Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01. – Маріуполь, 2009. – 193 с. 9. Яричевський С. Між тернєм і цвітом (новелї) / Сильвестр Яричевський. – Львів: друкарня В.А. Шийковського, наклад Р.А. Гординського, 1905. – 64 с. 10. Яричевський С. Твори: в 2-х т. / Сильвестр Яричевський / Підгот. текстів, вступ. стаття М. Ласло-Куцюк. – Бухарест: Критеріон, 1977. – Т. 1. – 301 с. 11. Яричевський С. Твори: в 2-х т. / Сильвестр Яричевський / Підгот. текстів, вступ. стаття М. Ласло-Куцюк. – Бухарест: Критеріон, 1977. – Т. 2. – 509 с.