МІФ ПРО ЗАПОРОЖЦЯ-ХАРАКТЕРНИКА В ОПОВІДАННІ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША “ПОТОМКИ УКРАЇНСЬКОГО ГАЙДАМАЦТВА”

Архів, Випуск 59 (2020)

Г. М. Жуковська
канд. філол. наук, доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Зосереджено увагу на виявленні специфіки художнього втілення міфу про козака-характерника в оповіданні Пантелеймона Куліша “Потомки українського гайдамацтва”, на розкритті смислового коду міфу, його символічних інтенцій, на дослідженні прикметних ознак письменницького стилю. Окреслено історико-міфологічну концепцію авторської нарації, втілену в систему знакових етнонаціональних символів, через прихований смисл яких письменник оминає заборони і пише про національну історію та культуру. Простежено, що історико-міфологічний контекст твору увиразнює проблему недолі української нації, що постає як певний колообіг подій, що повторюється в кожному поколінні.

Ключові слова: міф, міфологема, символ, образ козака-характерника, історична тема.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(59).38-49

Список використаної літератури

Барт Р. Избранные работы: семиотика: поэтика / Р. Барт ; сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. – М., 1989. – 616 с. Вертій О. Пантелеймон Куліш і народна творчість: статті та дослідження / О. Вертій. – Тернопіль, 1998. – 120 с. Івашків В. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша / В. Івашків. – Л., 2009. – 448 с. Коломийська О. Козаки-характерники – воїни Правди [Електронний ресурс] / О. Коломийська // Разом. – 2015. – 14 жовт. – Режим доступу: https://razom.media/kozaky/. – Назва з екрану. – Дата перегляду 02.03.19. Кулиш П. Записки о Южной Руси / П. Кулиш. – СПб., 1856. – Т. 2. – 352 с. Кулиш П. Записки о Южной Руси / П. Кулиш. – СПб., 1856. – Т. 1. – 346 с. Куліш П. Потомки українського гайдамацтва / П. Кулиш // Твори : у 2 т. / П. Кулиш. – К., 1994. – Т. 1. – С. 213–233. Сюй Ліша. Жанрово-тематична палітра україномовної художньої прози Пантелеймона Куліша / Ліша Сюй // Слово і час. – 2014. – № 12. – С. 71–78. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш / Є. Нахлік // Куліш П. Твори : у 2 т. / П. Куліш– К., 1994. – Т. 1. – С. 5–36. Тайлор Е.-Б. Первобытная культура / Е.-Б. Тайлор. – М., 1989. – 573 с. Характерники – одвічні хранителі козацького роду [Електронний ресурс] // Магія. – 2007. – № 34 (513), серп. – Режим доступу: http://vsviti.com.ua- /ukraine/65810. – Назва з екрану. – Дата перегляду: 04.09.19. Чижевський Д. Пізня романтика / Д. Чижевський // Історія української літератури (від початків до доби реалізму) / Д. Чижевський. – Нью-Йорк, 1956. – С. 450–487.