МІФОЛОГІЯ В НАУКОВІЙ РЕЦЕПЦІЇ ІВАНА ФРАНКА

Випуск 62-1 (2022)

Г. М. Жуковська
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Досліджується наукова рецепція Іваном Франком понять міфу,
міфології, міфологізму, обґрунтування вченим жанрової специфіки цих
понять, їх сутності, художньо-естетичної парадигми. На основі
проведеного дослідження зауважено роль Івана Франка у формуванні
методичних принципів вивчення міфологізму в літературі.
Ключові слова: міф, міфологія, легенда, міфологічна школа, усна
народна творчість.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(62).36-47

Список використаної літератури

1. Дронь К. Міфологізм у художній прозі Івана Франка / Катерина Дронь. – К.: Наукова думка, 2013. – 240 с. 2. Клочек Г. Трактат Івана Франка "З секретів поетичної творчості" як предтеча української рецептивної поетики / Г. Клочек // Слово і Час. – 2007. – № 4. – С. 39–45. 3. Франко І. Вавилон і Новий Завіт / Іван Франко Зібр. творів у 50-ти томах. Т. 54 – К.: Наукова думка, 1981. – С. 641–645. 4. Франко І. Відгуки грецької і латинської літератур в українському письменстві / Іван Франко. Зібр. творів у 50-ти томах. – Т. 30. – К.: Наукова думка, 1981. – С. 240–252. 5. Франко І. Гуцульські примівки / Іван Франко. Зібр. творів у 50-ти томах. Т. 31. – К.: Наукова думка, 1981. – С. 116. 6. Франко І. Дві школи у фольклористиці / І. Франко. Зібр. творів : у 50 т. – К.: Наук. думка, 1981. – Т. 29. – С. 416–424. 7. Франко І. Дещо про "Марусю" Л. Боровиковського та її основу / Іван Франко. Зібр. творів у 50-ти томах. Т. 33. – К.: Наукова думка, 1981. – С. 403–416. 46 8. Франко І. Етнологія та історія літератури / Іван Франко. Зібр. творів : у 50 т. – К.: Наук. думка, 1981. – Т. 29. – С. 273–282. 9. Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1976–1986. – Т. 48, Листи : 1874–1885. – 767 с. 10. Франко І. Із секретів поетичної творчості / Іван Франко Зібр. творів у 50-ти томах. Т. 31. – К.: Наукова думка, 1981. – С. 45–119. 11. Франко І. Людові вірування на Підгір'ї / Іван Франко. Зібр. творів у 50-ти томах. Т. 54. – К.: Наукова думка, 1981. – С. 117–210. 12. Франко І. Найновіші напрямки в народознавстві / Іван Франко. Зібр. творів у 50-ти томах. Т. 45. – К.: Наукова думка, 1981. – С. 254–267. 13. Франко І. Оповідання про життя святого великомученика і лікаря Пантелеймона / Іван Франко. Зібр. творів у 50-ти томах. Т. 26. – К.: Наукова думка, 1981. – С. 205–209. 14. Франко І. Передмова до "Галицьких народних казок" / Іван Франко. Вибрані статті про народну творчість. – К.: Вид-во АН УРСР, 1955. – С. 183–184. 15. Франко І. Передмова до "Посмертних писань митрофана Дикарева" / Іван Франко. Зібр. творів у 50-ти томах. Т. 34. – К.: Наукова думка, 1981. – С. 459–466. 16. Франко І. Переднє слово до видання "Старохристиянських легенд. Із книги "Народовіщаніє" / Іван Франко. Зібр. творів у 50-ти томах. Т. 33. – К.: Наукова думка, 1981. – С. 144–145. 17. Франко І. Як виникають народні пісні / Іван Франко. Зібр. творів у 50-ти томах. Т. 27. – К.: Наукова думка, 1981. – С. 57–65. 18. Франко І. Як творилася слов'янська міфологія / Іван Франко. Зібр. творів у 50-ти томах. Т. 37. – К.: Наукова думка, 1981. – С. 425–432