МІСТИФІКАЦІЯ ДАНИЛА ЯНЕВСЬКОГО, АБО ГІБРИДНА ВІЙНА ПРОТИ УКРАЇНСЬКОЇ МИНУВШИНИ

Архів, Випуск 56-2 (2019)

Анотація

Аналізується одна з останніх книг доктора історичних наук, Заслуженого юриста України Д. Яневського. Спираючись на комплекс сучасних методів пізнання історії та історії права, розкрито маніпулятивність тлумачення історичних фактів, показано провокативний зміст окремих положень монографії Д. Яневського.

Ключові слова: Д. Яневський, історія України, діячі українського національно-визвольного руху, пропагандистська література.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Великая реформа. Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем: в 6 т. / [авт. текста А.П. Алексеев, Н.Ф. Анненский, К.К. Арсеньев и др.]. М. : Изд. И.Д. Сытина. Юбилейное издание 1911. (Историческая комиссия учебного отдела О. Р. Т. З). 2. Гурбик, А. Раднотський зовнішньополітичний курс гетьмана України Б. Хмельницького (1656–1657 рр.) // Український історичний журнал. 2008. № 6. С. 57–86. 3. Захарченко, П. Право власності на землю в Україні: правове забезпечення та особливості реалізації (середина ХІХ – початок ХХ ст.). К. : Атіка, 2010. 328 с. 4. Мицик, Ю. Скільки діяв українсько-російський договір 1654 року? Переяславська Рада 1654 року (історіографія та дослідження). К., 2003. С. 320–330. 5. Яневский, Д. Проект “Украина”. Известные истории нашей державы: продолжение. Харків : Фоліо, 2018. 288 с.