МОДЕЛЮВАННЯ ВІДЕНСЬКОГО ДИСКУРСУ У ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА ТА СИЛЬВЕСТРА ЯРИЧЕВСЬКОГО

Архів, Випуск 49 (2017)

Анотація

Проводиться порівняльний аналіз побудови Віденського дискурсу як
комплексу літературних і позалітературних чинників, які формують специфічний текст у творчості Івана Франка та його сучасника Сильвестра Яричевського.

Ключові слова: Віденський дискурс; міський текст; хронотоп.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Андрущенко І. Культура Австро-Угорщини кін. ХІХ – поч. ХХ ст.: духовний злет доби історичного занепаду / І. Андрущенко. – К. : Альтерпрес, 1999. 2. Вихор І. Дискурс міста в українській поезії кінця XIX – першої половини XX ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.06 / І. Вихор. – Тернопіль, 2011. 3. Денисюк І. Австрійські мотиви у прозі Івана Франка / І. Денисюк // Невичерпність атома. – Серія "Франкознавчі студії". – Вип. 2. – С. 95–98. 4. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1978. – Т. 15. – С. 275–295. 5. Яричевський С. Твори : у 2 т. / С. Яричевський / Підгот. текстів, вступ. стаття М. Ласло-Куцюк. – Бухарест : Критеріон, 1977. – Т. 1. 6. Яричевський С. Твори : у 2 т. / С. Яричевський. – Бухарест : Критеріон, 1977. – Т. 2. 7. Brix E. Ludwig Gumplowicz oder Die Gesellschaft als Natur / E. Brix. – Wien-Köln-Graz : Böhlau, 1986.