МОТИВ ЧУДА В ХУДОЖНЬОМУ ВИМІРІ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО (НА ПРИКЛАДІ ПОЕМИ “БОГОРОДИЦЕ ДҍВО, РАДУЙСЯ” ІОАНА МАКСИМОВИЧА)

Архів, Випуск 48-1 (2017)

Анотація

Розкриваються особливості мотиву чуда в українській поезії доби Бароко, зокрема в поемі Іоана Максимовича “Богородице Дҍво, радуйся” (1707). Предметом аналізу стали вірші на честь Діви Марії та Її ікони Іллінської. Іоан Максимович пропонує повчальні тексти, які засвідчують дива Господні, з метою навернути християн на шлях віри і спасіння.

Ключові слова: чудо, ікона, Іоан Максимович, поема “Богородице Дҍво, радуйся”.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Біблія, або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту: Із мови давньоєврейської та грецької на українську наново перекладена. – Українське Біблійне Товариство, б. р. – 296, 959 с. 2. Дамаскин Иоанн. Слово второе на Рождество Пресвятой Богородицы [Електронний ресурс] / Иоанн Дамаскин. – Режим доступа: http://lib.pravmir.ru/ library/readbook/928 3. Лепахін В. Фунції ікони. Ікона і образ. – Режим доступу: http://azbyka.ru /m-funkcii-ikony-ikona-i-obraz 4. Лихачев Д. Поэтика древнерусской литературы. – 3-е изд. – М. : Наука, 1979. – 357 с. 5. Лосев А. Очерки античного символизма и мифологии. – М. : Мысль, 1993. – 959 с. 6. Лосев А.Ф. Миф. Число. Сущность. – М. : Мысль, 1994. – 919 с. 7. Лосев А.Ф. Миф есть чудо // Диалектика мифа. М: Правда, 1990. – Режим доступа: http://www.psylib.org.ua/books/losew03/index.htm 8. Лэкки Гартполь В.Э. История возникновения и влияния рационализма в Европе: Пер. с англ: В 2 т. – Спб, 1871. – Т. 1. – 320 с. 9. Максимович Іоан. Богородице, Дҍво, радуйся. – Чернігів, 1707. – 300 арк. 10. Остроумов Стефан, прот. Мысли о чудесах [Электронный ресурс] / Стефан Остроумов, прот. – К. : Пролог, 2004 // Библиотека православного христианина "Благовещение". – Режим доступа : http://www.wco.ru/biblio/books /wonders/Main.htm. 11. Сергий (Спасский), архиепископ Православное учение о почитании икон. – Режим доступа: http://azbyka.ru/otechnik/Sergij_Spasskij/pravoslavnoe-uchenieo-pochitanii-ikon/19. 12. Словник біблійного богослов'я / Упорядники К. Леон-Дюфур, Ж. Люпласі, А. Жорж, П. Грело, Ж. Гійє, М.-Ф. Лакан: Пер з франц. – Львів: Місіонер, 1996. – 934 с. – С. 650. 13. Табак Ю. Православ'я і католицтво : Основні догматичні та обрядові розбіжності [Електронний ресурс] / Юрій Табак. – Львів : Видавництво Українського Католицького Університету, 2007. – 66 с. – Режим доступу: irs.ucu.edu.ua/ wpcontent/uploads/2010/08/Tabak.pdf. 14. Фетисов І. Збірник легенд Агапія Критянина "ΑμαρτωλώνΣωτηοία" в українському та московському письменствах та народній словесності // Записки історично-філологічного відділу ВУАН. – 1928. – Кн. 19. – С. 1–41; – 1929. – Кн. 23. – С. 37–95. 15. "Los set gotxs" ("Семь радостей"). – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org /wiki/Los_set_gotxs#cite_note-3.