МОТИВ ГЕРОЇЧНОГО В ТОПОНІМІЧНІЙ ПРОЗІ ПІВДЕННОГО ПОБУЖЖЯ

Архів, Випуск 48-1 (2017)

Анотація

Розглядаються деякі особливості топонімічної прози Миколаївщини. Пояснюються й з’ясовуються походження міст, сіл, річок та ін.

Ключові слова: переказ, топонімічна легенда, функція, топонім, мотив.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Добровольський О. Крізь тисячоліття: історія Миколаївщини в топонімах / О. Добровольський. – Миколаїв, 1998. – 144 с. 2. Ковальова О.Ф. Легенди та перекази Південного Прибужжя / О.Ф. Ковальова. – Миколаїв, 2008. – 219 с. 3. Ковальова О.Ф. Українська народна творчість Південного Прибужжя / О.Ф. Ковальова. –Миколаїв, 2006. – 527 с. 4. Козацькі поселення на Миколаївщині: історія та легенди: [навчальний посібник]. – Миколаїв, 2001. – 57 с. 5. Кримський А.Ю. Східні ймення в билинах / А.Ю. Кримський. Твори: У 5-ти т. – К., 1972–1974. – Т. 2. – С. 348–349.