МОТИВИ СОЦІАЛЬНО-РЕЛІГІЙНОГО ПРОТЕСТУ В ТВОРАХ МІРИ БАЇ

Архів, Випуск 56-2 (2019)

Анотація

Пропонована стаття розглядає мотиви соціально-релігійного протесту в творах Міри Баї. Цей аспект творчості поетеси ще не досліджений.

Ключові слова: соціально-релігійні мотиви, бгакті, протест.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Alston A.J. The devotional poems of Mira Bai / A.J. Alston. – Delhi: Motilal Banarsidass, 1980 – 144 p. 2. Bahadur Krisna P. Mira Bai and her Padas. / P. Krisna Bahadur. – Delhi: Munshi- ram Manoharlal, 1998. – 115 p. 3. Sangari Kumkum. Mirabai and the spiritual economy of Bhakti / Kumkum Sangari // Economic and political weekly. – 1990. – No 27. – P. 1464–1475; No 28. – P. 1537–1552. 4. Subramanian V.K. Mystic songs of Meera. / V.K. Subramanian. – New Delhi: Abhinav, 2005. – 224 p. 5. Ванина Е.Ю. Человек, время, религия (средневековая Индия) / Е. Ванина. Елек- тронний ресурс. Режим доступу: httphistorystudies.org201207vanina-e-yu-chelovek-vremya-religi-ya-srednevekovaya-indiya 6. मीरा बाई और उनकी पदावली / देशराज सिंह भाटी. – दिल्ली, 1995. – 406 प.