МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ РИТМУ ВІРШОВОГО ТВОРУ

Архів, Випуск 48-2 (2017)

Анотація

Присвячено аналізу окремих комп’ютерних додатків, що можуть стати корисними для дослідження метрико-ритмічних особливостей поезії. Наведено приклади роботи з відповідними комп’ютерними програмами, а також розглядаються можливі перспективні шляхи для їхнього застосування.

Ключові слова: метрика, ритміка, комп’ютерна програма.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Бойчук Е. И., Марухина С.А. Использование компьютерного приложения "Rythmanalyse" для анализа некоторых фоностилистических средств ритмизации поэтического текста (на материале французской поэзии) // Ярославский педагогический вестник – 2014 – № 3 – Том I (Гуманитарные науки). 2. Гаспаров М. Очерк истории европейского стиха / Михаил Гаспаров. – М. : Наука. 1989. – 302 с. 3. Delbouille, P. Poйsieetsonoritйs / P. Delbouille. – Paris, 1961. – 267 p. 4. http://www.ritminme.ru/pro-programu-ukr.