МУЗИКА В ПОЕЗІЇ, ПОЕЗІЯ В МУЗИЦІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Випуск 61 (2021)

М. К. Наєнко
, д-р філол. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Розглянуто музичну стихію в поетичній творчості Лесі Українки. Проаналізовано твори з музичними мотивами “Мелодії”, “Сім струн”, “Ритми”), численні тексти поетеси, що покладені на музику різними композиторами (М. Лисенко,К. Стеценко, Я. Степовий, М. Вериківський, Г. Верьовка та ін,), а також драму-феєрію “Лісова пісня”, за мотивами якої створено оперу та балет (В. Кирейко, М. Скорульський). Зосереджено увагу на хореографічному втіленні образу героїні “Лісової пісні” Мавки кількома поколіннями балерин, порівняно їхні судження про героїню із судженнями дослідників літератури. Акцентовано увагу на специфіці літературного та музичного мистецтва. Теоретичний аналіз порушених проблем здійснено в контексті вітчизняного та зарубіжного літературознавства.

Ключові слова: поезія, музика, інтерпретація, пісенна і балетна творчість, текст і підтекст, міфопоетика, неоромантизм, художня цінність, народницький реалізм, ранній модернізм.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(61).79-89

Список використаної літератури

1. Ваксберг А. Кто станет нобелевским лауреатом? (Лист ожидания открыт) // Литературная газета. – 2006. – 19–25 апр. 2. Донцов Д. Поетка українського рісорджімента... // Українське слово : хрестоматія укр. л-ри і літ. критики ХХ ст.–.– К. : Рось, 1994.– Кн. І 3. Зборовська Н. Моя Леся Українка. – Тернопіль : Джура, 2002. 4. Косач-Кривинюк О. Леся Українка. Хронологія життя і творчости. – Нью-Йорк, 1970. 5. Скупейко Л. Міфопоетика "Лісової пісні" Лесі Українки. – К. : Фенікс, 2006. 6. Машенко М. Музика і живопис на уроках літератури.– К.: [б.в. ], 1971. 7. Українка Леся. Твори : в 10 т.– К., 1930.– Т. 12. 8. Українка Леся. Твори: В 10 т.– К. : Держ. вид-во худ. л-ри, 1965.–Т. 9.