МИКОЛА ГОГОЛЬ І ДРАМАТУРГІЯ ТЕАТРУ КОРИФЕЇВ

Випуск 60 (2021)

М. К. Наєнко
д-р філол. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Ідеться про творчість Миколи Гоголя в репертуарі театру корифеїв (80-ті й пізніші роки ХІХ ст.). Зародження його базувалося на існуючих тоді двох-трьох п’єсах українських авторів: “Наталка Полтавка”, “Назар Стодоля” і “Запорожець за Дунаєм”. Для розширення свого репертуару корифеї – Іван Карпенко-Карий, Марко Кропивницький, Михайло Старицький та ін. – почали інсценізувати поетичні та прозові твори українських авторів. Найчастіше – Тараса Шевченка, а згодом і Миколи Гоголя. Автор розкриває особливості гоголівських сюжетів, які лягли в основу театрального репертуару корифеїв. Зосереджено увагу на специфіці драматичної творчості, на цензурних утисках української тематики в театральних виставах та художніх особливостях гоголівських творів. Ідеться переважно про інсценізацію повістей із циклу “Вечорів на хуторі біля Диканьки”, а також “Миргорода”, в якому вперше була опублікована історична повість М. Гоголя “Тарас Бульба”.

Ключові слова: історія драми, драматургія, театр, українська тематика, повісті М. Гоголя, театральна вистава, цензура, репертуар театру корифеїв.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.60.137-146

Список використаної літератури

1. Білецький О. Зібрання праць: у 5 т. Київ: Наукова думка, 1965. Т. 2. 672 с. 2. Гоголь М. Повісті. Найкращі українські переклади у двох томах. Київ: АБА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2009. Т. 2. 330 с. 3. Гоголь Н. Сочинения: в 2 т. Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1962. Т. 1. 230 с. 4. Денисов В. К вопросу об исторической основе повести Н. В. Гоголя "Тарас Бульба", 1835. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-obistoricheskoy-osnove-povesti-n-v-gogolya-taras-bulba 5. История русской литературы: в 4 т. Ленинград: Наука. Т. 1. 240 с. 6. Репин И. Далёкое близкое. Автобиография. URL: http://ilyarepin.ru/byrlaki/ 7. Шевченко Т. Повне зібрання творів: у 12 т. Київ: Наукова думка, 2001. Т. 1. 784 с.