МИТЕЦЬ І МИСТЕЦТВО В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ВІРДЖИНІЇ ВУЛФ

Архів, Випуск 48-2 (2017)

Анотація

Розглядаються особливості зображення творчої особистості та відтворення етапів мистецького процесу в романах В. Вулф “Подорож назовні”, “До маяка” та “Орландо”. Акцентується біографічний аспект її творчості, гендерна специфіка її персонажів-митців.

Ключові слова: образ митця, гендер, творчість, художній експеримент.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Аствацатуров А. Литературная игра в романе Вирджинии Вулф "Орландо" / А. Аствацатуров // Вулф В. Орландо. – СПб. : Азбука, 2000. – С. 291–302. 2. Жлуктенко Н.Ю. Английский психологический роман ХХ века. – К. : Выща школа, 1988. – 160 с. 3. Любарець Н. Рецепція прози Вірджинії Вулф у романі Майкла Каннінгема "Години" / Н. Любарець // Слово і час. – 2006. – № 7. – С. 56–61. 4. Любарець Н.О. Ритм художньої прози Вірджинії Вулф: дис. … канд. філол. наук: 10.01.04 / Н.О. Любарець; КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2008. – 202 с. 5. Поваляева Н.С. Полифоническая проза Вирджинии Вулф / Н.С. Поваляева. – Минск: РИВШ БГУ, 2003. – 78 с. 6. Alexander P.F. Leonard and Virginia Woolf: a literary partnership / Peter F. Alexander. – N.Y. : St. Martin's Press, 1992. – 265 p. 7. Briggs J. Reading Virginia Woolf. / Julia Briggs. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006. – 236 p. 8. Goldman J. The Cambridge Introduction to Virginia Woolf / Jane Goldman. – Cambridge : Cambridge University Press, 2006 – 157 p. 9. The Diary of Virginia Woolf: in V vols. / ed. by A.O. Bell. – L. : The Hogarth Press, 1977 – 1984. – Vol. III. – 1980. – 382 p. 10. Throllope A. Barchester Towers / Anthony Trollope. – Oxford : Oxford University Press, 1998. – 388 p. 11. Whitworth M. Virginia Woolf / Michael Whitworth. – Oxford: Oxford University Press, 2005. – 270 p. 12. Winston J. To the Lighthouse: a Reader's Guide / Janet Winston. – L. : Continuum, – 2009. – 144 p. 13. Woolf V. The Collected Essays: in IV vols / Virginia Woolf. – L. The Hogarth Press, 1966 – 1967. – Vol. II. – 1966. – 304 p. 14. Wool fV. The Voyage Out / Virginia Woolf. – L. : The Hogarth Press Ltd, 1975. – 458 p. 15. Woolf V. Orlando / Virginia Woolf. – L. : Penguin Books, 1998. – 234 p. 16. Woolf V. To the Lighthouse / Virginia Woolf. – L. : Penguin Books, 1996. – 306 p.