НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ В ТВОРЧОСТІ ОСИПА МАКОВЕЯ

Архів, Випуск 53-2 (2018)

Анотація

У статті розглядається творча спадщина одного з представників українського національного життя Осипа Маковея в аспекті втілення національної ідеї.
Ключові слова: національна ідея, Осип Маковей, поет, збірки, творчість, український народ, прозова спадщина, визволення, історія України.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Гнатюк М. «Де ви поховались, земляки?» | Газета «День» мобільна версія [Електронний ресурс] / М. Гнатюк // Газета «День» – Режим доступу: http://m.day.kyiv.ua/uk/article/ukrayina-incognita/de-vi-pohovalis-zemlyaki 2. Гриневич І. міністерство освіти і науки україни львівський національний універс [Електронний ресурс] / І. Гриневич Дисертація фольклоризм художньої творчості Осипа Маковея в етноестетичному вимірі. – Режим доступу: http:// www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/dis_grynevych.pdf 3. Катаргіна Т.І. МАКОВЕЙ Осип Степанович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Makovey_O_S 4. Ковалів Ю. Історія української літератури кінець ХІХ – поч. ХХІ ст. : підручник : у 10 т. / Юрій Ковалів. – К. : ВЦ «Академія», 2013 – 512 с. 5. Нікула Л., Савватинська В. Письменник, публіцист, перекладач" (Методично – бібліографічні матеріали ... [Електронний ресурс] / Л. Нікула, В. Савватинська // КБУ «ЦБС м. Чернівців». – Режим доступу: http://www.library.cv.ua/nadobif/metpor/makovey.doc 6. Осип Маковей – Полетів би я на Україну | Вірші [Електронний ресурс] / О. Маковей – Режим доступу: http:// ukr-lit.com/osip-makovej-poletiv-bi-ya-naukrayinu/ 7. Осип Маковей. Детальна біографія [Електронний ресурс] / О. Маковей – Режим доступу: http:// md-eksperiment.org/post/20151220-biografiya-osipamakoveya 8. Осип Маковей - Привіт Україні | OnlyArt [Електронний ресурс] / О. Маковей // Only Art – Режим доступу: http:// https://onlyart.org.ua/.../virshiosypa-makoveya/virsh-osypa-makoveya-pryvit-ukrayi... 9. Осип Маковей - Колисанка | OnlyArt [Електронний ресурс] / О. Маковей // Only Art – Режим доступу: https://onlyart.org.ua/ukrainianpoets/...makoveya/virsh-osypa-makoveya-kolysanka/ 10. Погребенник В. Провісник самостійності й злуки (Образ України в ліриці Осипа ... [Електронний ресурс] / В. Погребенник // Слово і час. – 1997. - № 8. – Режим доступу: http://md-eksperiment.org/post/20151220-provisniksamostijnosti-j-zluki-obraz-ukrayini-v-lirici-osipa-makoveya 11. Погребенник В. МАКОВЕЙ ОСИП - Довідник з української літератури [Електронний ресурс] / В. Погребенник // – Режим доступу: http://www.ukrlit.net/info/dovidnik/198.htm 12. Проскурняк В. - О. Маковей про національну ідентичність та ...[Електронний ресурс] / В. Проскурняк // Питання історії України. - 2010. - Т. 13. - С. 137-143. – Режим доступу: http:// www.irbisnbuv.gov.ua/cgi.../cgiirbis_64.exe?... 13. Романиця О. ЖАНРОВА ПРИРОДА ВІРШОВАНИХ ТВОРІВ ...[Електронний ресурс] / О. Романиця // Питання літературознавства. 2012. - Вип. 86 – Режим доступу: http:// www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?...