НАЦІОНАЛЬНІ ІДЕЇ У ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКА XVI СТ. СТАНІСЛАВА ОРІХОВСЬКОГО: ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Архів, Випуск 52 (2018)

Анотація

Стаття присвячена дослідженню аналізу національної ідеї у творчості Станіслава Оріховського. Зроблено акцент на способах вираження провідних дотичних до даного концепту понять. Підкреслено закономірності виявлення національної складової.

Ключові слова: національна ідея, національна свідомість, Станіслав Оріховський, Ренесанс.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Академічний тлумачний словник української мови. Т. 9. – К.: Наукова думка, 1978. – С. 97. – 917 с. 2. Там само. – С. 98. 2. Литвинов В. Д. Ренесансний гуманізм в Україні. – К.: Основи, 2000. – 472 с. 3. Наливайко Д. С. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі XI – XVIII ст./ Д. С. Наливайко. – К. : Грамота, 2008. – 784 с. 4. Оріховський Станіслав [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/old14_16/old14_08.htm 5. Етимологічний словник української мови. Т. 5. – К., 2006. – С. 198. – 705 с