НАУКОВА І ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КИРИЛА СТУДИНСЬКОГО В ОЦІНЦІ ІВАНА ФРАНКА

Архів, Випуск 49 (2017)

Анотація

Ідеться про наукову й особисту співпрацю двох українських учених:
Івана Франка та Кирила Студинського. Автор показує, як знайомство
з І. Франком сприяло формуванню світогляду К. Студинського.

Ключові слова: полемічна література; учений-славіст; пам’ятки україно-руської літератури; Наукове товариство ім. Т. Шевченка.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Винар Л. Михайло Грушевський – історик і будівничий нації : Статті і матеріали / Л. Винар. – К. ; Нью-Йорк ; Торонто, 1995. 2. Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Ф. 3 (Франко). – Спр. 1607 (Лист К. Студинського до І. Франка від 9.V.1890 р.). – Арк. 85–86. 3. Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Ф. 3 (Франко). – Спр. 1634 (Лист К. Студинського до І. Франка від 23.11. 1901 р.). – Арк. 359–360. 4. Відділ рукописних фондів і текстології інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Ф. 3 (Франко). – Спр. 2060 (Лист К. Студинського до І. Франка від 9.V. 1905 р.). – Арк. 1–2. 5. Єдлінська У. Кирило Студинський (1868–1941). Життєписно-бібліографічний нарис / У. Єдлінська. – Л. : Наук. т-во Шевченка, 2006. 6. Кліш А. Громадсько-політична і наукова діяльність Кирила Студинського / А. Кліш // Українська історична біографістика: забуте і невідоме ; за ред. М. Алексієвця. – Тернопіль Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 2005. – Ч. 1. 7. Сеник Л. Кирило Студинський / Л. Сеник // Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років : Хрестоматія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Інститут літературознавчих студій. – Л., 2002. – Т. 1. – С. 60–64. 8. Студинский К. Поэт-гражданин / К. Студинский // Иван Франко в воспоминаниях современников. – М., 1966. 9. Студинський К.Іван Франко і товариші в соціалістичнім процесі 1878 р. – БМВ. 10. Франко І. Документи і матеріали. 1856–1965 / Упоряд. І. Бутич та ін. – К. : Наук. думка, 1966. 11. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1976–1986. 12. ЦДІАУ у Львові. – Ф. 362 (Студинський – академік). – Оп. 1. – Спр. 103 (Розвідка "Іван Франко" (про життєвий і творчий шлях письменника і похорон Каменяра). – 78 арк. 13. ЦДІАУ у Львові. – Ф. 382 (Романчук Юліан). – Спр. 3 (Лист від М. Грушевського, І. Франка та К. Студинського про розходження діяльності національно-демократичної партії з їхніми політичними поглядами). – 1 арк. 14. ЦДІАУ у м. Львові. – Ф. 362 (Студинський-академік). – Оп. 1. – Спр. 3 (Автобіографія та список наукових праць з 1886–1940 рр.) – 96 арк.