НАУКОВА МЕДІЄВІСТИЧНА ПАРАДИГМА МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧА

Архів, Випуск 56-2 (2019)

Анотація

У статті досліджуються особливості наукової медієвістичної парадигми першого ректора Університету Святого Володимира (нині – Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Михайла Максимовича. Наголошується на специфіці інтерпретації ним давньої української словесності, розробці однієї з перших її періодизацій. Визначено розуміння дослідником української мови як давньої та самодостатньої мови автентичних мешканців українських територій. Акцентовано на тлумаченнях ученим літератури Київської Русі як культурної спадщини українського народу, проаналізовано першу періодизацію середньовічної книжності, запропоновану Максимовичем. Досліджено особливості тлумачення вченим європейського характеру києворуської книжності, її інтегрованості в тогочасний європейський духовно-культурний простір.

Ключові слова: М.Максимович, медієвістика, давня українська мова, література Київської Русі, народна словесність, європеїзм, “Слово о полку Ігоревім”, літописання, міждисциплінарний метод.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Максимович М. История древней русской словесности / М. Максимович. – К.: Университетская типография, 1839. – Кн. І. – 226 с. 2. Максимович М. Киев явился градом великимъ… Вибрані українознавчі твори / М. Максимович; [упор. В. Замлинський]. – К.: Либідь, 1994. – 448 с. 3. Максимович М. Полемическое обозрение малороссийской словесности / М. Максимович // Історія української літературної критики та літературознавства: Хрестоматія: у 3 кн. / за ред. П.М.Федченка. – К.: Наукова думка, 1996. – Кн. 1. – С. 118–129. 4. Максимович М. Песнь о полку Игореве: Из лекций о русской словесности, читанных в 1835 г. в университете св. В. Владимира / М. Максимович // Журнал министерства народного просвещения, 1836, Ч. Х. – С. 1–22; 439–471; 1837, Ч. ХІІІ. – С. 29–58.