НАУКОВА РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА: МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ

Архів, Випуск 48-1 (2017)

Анотація

Проаналізовано критико-біографічний нарис С. Єфремова “Іван Франко” (1926), який належить до початків наукової Франкіани. З’ясовано коло порушених у цій праці проблем, її методологічний апарат, а також стильові особливості.

Ключові слова: соціологічний, біографічний, естетичний підхід, наукова есеїстика.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Єфремов С. Іван Франко. Критично-біографічний нарис. Видання друге, з додатками / С. Єфремов. – К. : Слово,1926. – 456 с. 2. Єфремов С.О. Історія українського письменства / С.О. Єфремов. – К. : Феміна, 1995. – 688 с. 3. Соловей Елеонора. Єфремов і Франко (До 130-х роковин Сергія Єфремова) // Слово і Час. – 2006. – № 10. – С. 3–7. 4. Сохацька Є.І. Ювілейна Франкіана Сергія Єфремова. До 40-річчя літературної діяльності І.Я. Франка (за сторінками "Ради" 1913 р.) // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. – Вип. 5: В 3-х т. – Кам'янець-Подільський, 2006. – Т. 2. – С. 36–38. 5. [Електронний ресурс]: www.i-franko.name.