НЕ ДЕКОДОВАНА ТРАГЕДІЯ НАЦІЇ В ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ “КАССАНДРА” ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Випуск 61 (2021)

Ю. Ковалів,
д-р філол. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Розглянуто авторську інтерпретацію Лесею Українкою давньогрецької фабули Троянської війни крізь світосприймання віщунки Кассандри, яка передбачила трагедію рідного міста, приреченого загинути від ахейських нападників. Акцентовано увагу не батальних сценах, а на психологічних колізіях, пов’язаних з проблемою адекватного бачення й декодування дійсності такою, якою вона є, а не такою, як про неї думають чи уявляють, тому головна героїня неминуче вступає в конфлікт з іншими персонажами, які, живучи в ілюзорному світі, схильниі бути маніпульованими, не здатними верифікувати інформацію, пропоновану їм демагогом і прагматиком Геленом, який паратизує на довірі недалекоглядних троянців. Проведено цілком очевидні паралелі з українською дійсністю, в якій жила Леся Україна, й початком ХХІ ст. Історія нікого нічому не навчила. Зазначено, що, на противагу думці сучасників, драматургу були властиві не дидактика й моралізація, не ілюстрування минувшини, а намагання пояснювати суть драматичної поеми, показати сценарій-метафору не так можливої, як неминучої національної трагедії, якщо українці довірятимуть принадним симулякрам, а не суворій реальності. Лесею Українкою запропоновано “драму ідей”, притаманну “новій драмі”, напружений інтелектуальний аґон Пріамового дому, розгорнуто сюжетну динаміку на екзистенційній межі, що властиво її драматичним поемам, які не спромоглися поставити ні тодішні, ні сучасні театри, оскільки не знаходили механізмів інтермедіального декодування, помилково відносячи їх до жанрової категорії Lesendrama.

Ключові слова: драматична поема, “драма ідей”, аґон, віщування, профетична катастрофа

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(61).70-78

Список використаної літератури

1. Білецький О. Від давнини до сучасності. Вибрані праці : У 2 т. / О. І. Білецький. – К. : Держлітвидав УРСР, 1960. – Т. 2. – 504. 2. Гундорова Т. ПроЯвлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація / Тамара Гундорова. – К. : Критика, 2002. – 272 с. 3. Малютіна Н. П. Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Наталя Малютіна. – К. : Академвидав, 2010. – 256 с. 4. Українка Леся. Зібрання творів : у 12 т. / Леся Українка. – К. : Наук. думка, 1977. – Т. 12. – 696 с.