«НЕ НАЙМИЧКА ВАМ УКРАЇНА МОЯ, НАСТАНЕ Й ДЛЯ НЕЇ ЧАС СЛАВНИЙ» (ОБРАЗ УКРАЇНИ У ЛІРИЦІ О.МАКОВЕЯ ТА І.ФРАНКА)

Архів, Випуск 53-2 (2018)

Анотація

У статті аналізуються спільні віхи життя та творчості Осипа Маковея та Івана Франка. Окремо досліджуються поезії, присвячені художній рецепції образу України у спадщині вищеназваних поетів. Порівнюються образи, мотиви, ідейно-художній зміст та актуальність поетичної спадщини Осипа Маковея та Івана Франка.

Ключові слова: рецепція, образ України, соборність, держава, мотиви, Перша світова війна, інвазія, антиколоніальний дискурс, інтертекстуальні зв’язки.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Semper magister et semper tiro: Іван Франко та Осип Маковей / Упор. Н.Тихолоз; відп. та літ. ред. Є.Нахлік. – Львів, 2007 2. Вишневська М. Осип Маковей і Буковина // http://incognita.day.kiev.ua/osip- makovej-i-bukovina.html 3. Гуйванюк Н. Осип Маковей про красу і силу рідного слова (до 140-річчя від дня народження) // http://archive.nndiuvi.org.ua/fulltext.html?id=1196 4. Маковей О. Вибрані твори. – К.: Дніпро, 1979. – 261 с. 5. Маковей О. Подорож до Києва. Вст. ст. д.ф.н., проф. Ф.Погребенника. – К.: Бібліотека українців, 1998.– 50 с 6. Петлюра С. І.Франко – поет національної честі / С. Петлюра// Вибрані твори та документи. – К.: Довіра, 1994. – 271 с. 7. Погребенник В. Провісник самостійності й злуки (Образ України в ліриці Осипа Маковея) // Слово і час. – 1997. - No 8. – С. 30 – 36. 8. Погребенник Ф. ,,Подорож до Києва” Осипа Маковея. До сторіччя з часу виходу і сьогодні актуальної поетичної книги // Осип Маковей. Подорож до Києва. Вступна стаття доктора філол. наук, проф. Федора Погребенника. Перевидання з нагоди століття першої публікації. – К.: Бібліотека українців, 1998. – С.3 – 7. 9. Попович О. Осип Маковей // Письменники Буковини другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття: Частина 1. / Упоряд. Б.Мельничук, М.Юрійчук. – Чернівці: Прут, 2001. 10. Сімович В. Йосип Маковей // Сімович В. Праці: У 2 т. – Т.2. Літературознавство. Культура. – Чернівці: Книги ХХІ, 2005. – С.366 – 373. 11. Франко І. Встане славна мати Україна (з віршів, що не включені до зібр. тв.. у 50-ти томах) / Франко І. – К., 1996. – С.47 –52 12. Франко І. Зібрання творів: додаткові томи до Зібрання творів у 50-ти т. / Франко І. . – Т.52. – К.: Наукова думка, 2008. – 1040 с. 13. Франко І. Зібрання творів: додаткові томи до Зібран ня творів у 50-ти т. / Франко І. . – Т.26. – К.: Наукова думка, 1980. – 470 с. 14. Щербанюк Л. Півтора сторіччя Осипа Маковея // https://zbruc.eu/node/69889