НОВІТНЯ ЖІНОЧА ПРЕСА КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК ЯВИЩЕ РУХУ ОПОРУ

Архів, Випуск 48-1 (2017)

Анотація

Ідеться про жіночу пресу кінця ХІХ – початку ХХ ст. і її роль у суспільному житті.

Ключові слова: преса, альманах, філософія, національний рух, явище, розвиток, фемінізм.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Величко І. Наталія Кобринська // Жіноча доля. – 1928. – Ч. 1–2. – С. 5–6. 2. Денисюк І. Катерина Кріль. Поборниця прогресу // Наталя Кобринська. Вибрані твори. К., 1980. С. 17. 3. Киселівська О. Пам'яти заслуженої громадянки-письменниці // Жіноча Доля. – 1927. – Ч. 2. – С. 3. 4. Кобринська І. Вибрані твори. – Київ : Дніпро, 1980. 5. Лист Є. Чикаленка до М. Коцюбинського від 30 грудня 1907 р. // Коцюбинський М. Твори. Х.; К., 1931. – Т. 7. – С. 239. 6. Лукіянович Д. Два документи до життєпису Наталі Озаркевич Кобринської. Л. : Медицький-Тиктор, 1922. 7. Маковей О. З життя і письменства: Хрестини "Літературно-Наукового Вісника" // ЛНВ. – 1898. – Т. 1. – С. 3. 8. Франко І. З останніх десятиліть ХІХ в. // Зібр. Творів: У 50 т. – К., 1984. – Т. 41. – С. 503. 9. Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах. Київ, Наукова думка, 1982. 10. Чикаленко Г. Фемінізм і криза демократії // Там само. – 1934. – Ч. 12 – 13. – С. 15.