ОБСЕРВАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО БУТТЯ У ТВОРЧОСТІ ОСИПА МАКОВЕЯ

Архів, Випуск 53-2 (2018)

Анотація

У статті досліджується творчий феномен Осипа Маковея. Аналізуються поема «Молох», фейлетон «Як Шевченко шукав роботи», історична повість «Ярошенко». Наголошується на синтезі у творчості автора традицій реалізму і сецесійних виявів, елементів модернізму. Визначається українська національна ідея як провідний мотив творів автора.

Ключові слова: Осип Маковей, поема «Молох», фейлетон «Як Шевченко шукав роботи», історична повість «Ярошенко», реалізм, сецесія, модернізм, національна ідея.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1.Ковалів Ю. Історія української літератури. Кінець ХІХ-поч. ХХ ст. У 10 т. – Т. 1. – К.: Видавничий центр «Академія», 2013. – 510 с. 2. Українська література межі ХІХ—ХХ століть. Хрестоматія. – К.: Либідь, 2016. – 1214 с. / за ред. проф. Н.М.Гаєвської, упорядники Н.Гаєвська, О.Задорожна.