ОРАТОРСЬКО-ПРОПОВІДНИЦЬКА ПРОЗА БАРОКО: ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ ПАРАДИГМИ

Архів, Випуск 56-2 (2019)

Анотація

У статті досліджуються особливості художньої парадигми ораторсько-проповідницької прози доби українського Бароко на основі текстів збірок Лазаря Барановича ‟Меч Духовний”, Іоаникія Галятовського ‟Ключ розуміння”, Антонія Радивиловського ‟Вінець Христів” та гомілетичного трактату Іоаникія Галятовського ‟Наука, альбо Способ зложення казання”. Аналізуються головні риси барокової естетики у проповідницьких творах, зосереджено увагу на композиційній організації проповідей та використанні характерних прийомів художнього оформлення.

Ключові слова: проповідь, українське Бароко, художня специфіка, композиційна організація, Лазар Баранович, Іоаникій Галятовський, Антоній Радивиловський.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Зелінська О. Українська барокова проповідь: мовний світ і культурні витоки : монографія / О. Зелінська. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2013. - с.? 2. Ісіченко І. Історія української літератури ХVII–XVIII ст. / І. Ісіченко. Електронний ресурс. Режим доступу від 19.10.2018: http://www.bishop.kharkov.ua/kursi-lekcij/istoria-ukraienskoie-literaturi-hvii-xviii-st 3. Карасик В. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В. Карасик. – Волгоград: Перемена, 2002. – 477 с. 4. Крекотень В. Оповідання Антонія Радивиловського / В. Крекотень. – К.: Наукова думка, 1983 р. – 408 с. 5. Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму) / Д. Чижевський. – Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, 1956. – 511 с.