ОРІЄНТАЛЬНІ НАРАТИВИ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША

Архів, Випуск 59 (2020)

Л. В. Грицик
д-р філол. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Розглянуто ремінісценції Сходу у творчості П. Куліша. Об’єктом дослідження є ліро-епічна поема “Магомет і Хадиза” (1882), яка осмислюється в контексті тогочасних сходознавчих захоплень письменника, зокрема й Дрепером, Ірвінгом, Вейлем, Ренаном, а також розвитку академічного і художнього типів орієнталістики в Україні.

Ключові слова: орієнталізм, ремінісценції, академічний, художній типи орієнталістики, романтичний орієнталізм, ліро-епічна поема.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(59).14-23

Список використаної літератури

Балагутрак В. Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історикоетнологічний аспект / В. Балагутрак. – Л., 2007. – 224 с. Білецький О. Шевченко і західноєвропейські літератури / О. Білецький // Зібр. пр. : у 5 т. / О. Білецький – К., 1965. – Т. 2. – 283 с. Вибрані листи Пантелеймона Куліша українською мовою писані / П. Куліш ; ред. Ю. Луцький ; передм. Ю. Шевельова. – Нью-Йорк ; Торонто, 1984. – 326 с. Кочубей Ю. Взаємовідносини української та арабської мов і літератур / Ю. Кочубей // Мовні та літературні зв'язки України з країнами Сходу / за ред. І. П. Бондаренка. – К., 2010. – 472 с. Куліш П. Магомет і Хадиза / П. Куліш // Твори : у 2 т. / П. Куліш. – К., 1998. – Т. 2. – 764 с. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш / Є. Нахлік // Історія української літератури ХІХ століття : у 2 кн. / за ред М. Г. Жулинського. – К., 2006. – Кн. 2. – 712 с. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш. Особистість, письменник, мислитель : у 2 т. / Є. Нахлік. – К., 2007. – Т. 1. – 456 с. Пупурс І. Схід у дзеркалі романтизму (імагологічна парадигма романтичного орієнталізму: на матеріалі західно- й східноєвропейських літератур кінця ХVІІІ – ХІХ ст.) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук. – К., 2018. – 40 с. Рудницький Л. До феномена української літератури / Л. Рудницький // Українознавство. – 2001. – № 1. – С. 114–120; Саїд Е. Орієнталізм / Е. Саїд. – К., 2001. – 511 с. Франко І. Нарис з історії української літератури до 1890 року / І. Франко // Зібр. творів : у 50 т. / І. Франко. – К., 1984. – Т. 41. – 683 с. Чижевський Д. Романтизм / Д. Чижевський // Енциклопедія українознавства / Ін-т археографії НАН України. – К., 1995. – Т. 2. – 800 с. Шерех Ю. Друга черга / Ю. Шерех. – Нью-Йорк, 1978. – 392 с. Шевельов Ю. Кулішеві листи і Куліш у листах / Ю. Шевельов // Вибрані листи Пантелеймона Куліша українською мовою писані / П. Куліш. – Нью-Йорк ; Торонто,1984. – 326 с.; Яценко М. Філософські й ідейно-естетичні основи художніх напрямів і течій / М. Яценко // Історія української літератури ХХ ст. : у 2 кн. / за ред. М. Жулинського. – К., 2005. – К. 1. – 656 с.