ОСОБА УЧИТЕЛЯ Й ОКРЕМІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ЛІТЕРАТУРИ У ФРАНКОВІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ОПОВІДАННЯ “БОРИС ГРАБ”)

Архів, Випуск 49 (2017)

Анотація

На прикладі оповідання Івана Франка проаналізовано образ учителя
й окремі моменти методичної роботи з вивчення літературних творів.
Ключові слова: учитель; учень; аналіз літературного твору; Борис
Граб; Міхонський.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Денисюк І. "Не спитавши броду" як роман виховання / І. Денисюк // Укр. літ-во. – 2003. – Вип. 66. – С. 64–77. 2. Оссовская М. Рыцарь и буржуа. Исследования по истории морали / М. Оссовская. – М. : Прогресс, 1987. 3. Франко І. Конечність реформи учення руської літератури по наших середніх школах / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1980. – Т. 26. 4. Франко І. Ученицька бібліотека в Дрогобичі / І. Франко // Франко І. Додаткові томи до зібрання творів у 50 т. – К. : Наук. думка, 2008. – Т. 53. 5. Франко І. Борис Граб / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1978. – Т. 18.