ОСОБЛИВОСТІ ФОЛЬКЛОРИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ В ТВОРЧОСТІ ОСИПА МАКОВЕЯ

Архів, Випуск 53-2 (2018)

Анотація

У статті розглядається творчість Осипа Маковея (1867-1925) під кутом зору фольклористичного дискурсу. З’ясовано, що усна народна творчість мала важливе значення у формуванні письменника та знайшла свій вияв у текстах автора різних жанрів на рівні сюжету, композиції, образної системи. Крім того, автором були зібрані та прокоментовані жовнірські пісні. Народнопісенний характер поетичної творчості засвідчено також тим, що деякі вірші О. Маковея стали популярними піснями, як-от:»Не тішся, враже…».

Ключові слова: поезія, балада, легенда, фольклор, образ, фольклорна традиція, контраст, гумор.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1.Засенко О. Осип Маковей: життя і творчість. – Київ: Дніпро, 1968. – 220 с. 2.Засенко О. Талант багатогранний і самобутній http://virchi.narod.ru/poeziya/makovey.htm Надруковано з видання Осип Маковей. Вибране. Київ: Дніпро, 1971. 3.Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець ХІХ – по. ХХІ ст.: У 10 т. – Т. 1. У пошуках іманентного сенсу: підручник. – Київ: Академія, 2013. – 512 с. 4.Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець ХІХ – по. ХХІ ст.: У 10 т. – Т. 2. У пошуках іманентного сенсу: підручник. – Київ: Академія, 2013. – 624 с. 5.Маковей О. Андрій Чайковський: літературно-критична студія. – ЛНВ, 1898. - Т.1. - Кн. 3.(Наукова частина). 6. Маковей О. Брати // Інтернет ресурс: http://ukr-lit.com/osip-makovej-brati. 7.Маковей О. Життєпись Осипа-Юрія Гординського-Федьковича. – Львів, 1911. 8.Маковей О. Твори: в 2 т. Т. 1 Поетичні твори. Повісті / автор передмови Ф. П.Погребенник, упоряд, авт.. примівток О.В.Мишанич. – Київ: Дніпро, 1990. – 719 с. 9.Маковей О. Твори. В 2 т. т.2. Оповідання, нариси, фейлетони / упоряд. та прим. О.В. Мишанича. – Київ: Дніпро, 1990. – 537 с. 10.Погребенник Ф. Осип Маковей // Маковей О. Твори: в 2 т. Т. 1 Поетичні твори. Повісті / автор передмови Ф. П.Погребенник, упоряд, авт. приміток О.В.Мишанич. – Київ: Дніпро, 1990. – С. 5-24. 11.Погребенник Ф. Осип Маковей: критико-біографічний нарис. – Київ: Дніпро, 1960. -136 с.