ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА У КУРСІ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ БАКАЛАВРІВ

Архів, Випуск 49 (2017)

Анотація

На прикладі поетичної збірки “З вершин і низин” з’ясовано новаторство поетичного мислення І. Франка.

Ключові слова: традиції; новаторство; поетика; цикл; версифікація; громадянська лірика; сонет; етично-філософська поема.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Франко І. Зібр. тв. : у 50 т. / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1976–1986. 2. Гадамер Г.-Г. Істина і метод / Г.-Г. Гадамер. – К. : Юніверс, 2000. – Т. 1. 3. Гундорова Т. Іван Франко / Т. Гундорова // Історія української літератури ХІХ століття : підручник ; у 2 кн. ; за ред. М. Г. Жулинського. – К. : Либідь, 2006. – Кн. 2. – С. 268–347. 4. Зеров М. Франко-поет / М. Зеров // Зеров М. Твори : у 2 т. – К. : Дніпро, 1990. – Т. 2.