ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ОБРАЗУ І.НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО В КОНТЕКСТІ ЖАНРУ “СТІМПАНК” (на матеріалі кінороману П.Яценка “Нечуй. Немов. Небач”)

Архів, Випуск 57 (2019)

Анотація

Здійснено спробу створення альтернативного образу класика української літератури І. Нечуя-Левицького на основі реальних подій і фактів із його життя. Мета цієї статті – Виявлено специфіку творення образу письменника автором роману. Розглянуто характерні стилістичні риси стімпанку як жанрового тла твору. Зроблено спробу витлумачити деякі алюзій, цитації, ремінісценції як елементи авторської літературноїгри, які корелюють із біографією І. Нечуя-Левицького. Простежено паралелі між текстом роману і “текстом дійсності”.

Ключові слова: стімпанк, кінороман, ітермедіальність, художня інтерпретація, інтертекстуальність, літературна гра.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.3(57).5-18

Список використаної літератури

1. БернадськаН.І.Провитокикінороману[Електроннийресурс]/Н.І.Бернадська//Проблемисучасноголітературознавства.–2016.–Вип.22.–С.11–21. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prsl_2016_22_3.– Назва з екрану. – Датаперегляду:11.02.16. 2. Герей В. Дивацтва Івана Нечуя-Левицького [Електронний ресурс] /В.Герей//Наскрижалях.НавітоБогинеможутьзмінитиминуле.–2016. –Режимдоступу:http://na-skryzhalyah.blogspot.com/2016/04/adsbygoogle-window.html. –Назвазекрану.–Датаперегляду:11.02.16. 3. Ковалінська В. В Україні втретє в історії встановили механічне серце /В.Ковалинська//ТСН.Україна.–13.10.18.–Режимдоступу:https://tsn.ua/ukrayina /v-ukrayini-vtretye-v-istoriyi-vstanovili-lyudini-mehanichne-serce-1232715.html. – Назвазекрану.–Датаперегляду:11.02.16. 4. КолядаІ. Іван Нечуй-Левицький та Пантелеймон Куліш: до історії творчихвзаємин/ІгорКоляда//Наук.вісн.Східноєвропей.нац.ун-туім.Лесі Українки. Серія : Іст. науки /редкол.: Гаврилюк С. В. та ін. – Луцьк, 2017. –№4(353).–С.22–26. 5. МуракаміХ.Хроніка заводного птаха: роман/ХарукіМуракамі: пер. зяпон.І.П.Дзюби.–Х.,2009.–762с. 6. Greendioz. Огляд жанру – Паропанк: На всіх парах! – [Електронний ресурс]//OPENGAMER.–2012.–Режимдоступу:http://www.opengamer.com.ua/ ohljad-zhanru-paropank-na-vsih-para.–Назвазекрану.–Датаперегляду:11.02.16. 7. ПідмогильнийВ.ІванЛевицький-Нечуй:cпробапсихоаналізитворчості/ В.Підмогильний//Життяйреволюція.–1927.–№9.–С.295–303. 8. СілівраІ.ІгорСілівра:українськалітературанадтополюбляламинулей надтобояласязазиративмайбутнє[Електроннийресурс]/ІгорСілівра;інтерв'ю брав Микола Петращук//Друг Читача. – 14.01.16. – Режим доступу: https://vsiknygy.net.ua/interview/43216.–Назвазекрану.–Датаперегляду:11.02.16. 9. Пронько О. KyivSteamCon-2018: Нотатки з епохи пари [Електронний ресурс] / Оксана Пронько // СВІТ ФЕНТЕЗІ – 27.09.18. – Режим доступу: https://svitfantasy.com.ua/articles/2018/kyivsteamcon-2018-notatky-z-epohy-pary.html.– Назвазекрану.–Датаперегляду:11.02.16. 10. Рудяченко О.Нечуй-Левицький. Усамітнений у слові [Електронний ресурс]/Олександр Рудяченко//Еспресо. – 12.04.15. –Режим доступу: https://espreso.tv/article/2015/04/12/nechuy_levyckyy_usamitnenyy_u_slovi. – Назва зекрану.–Датаперегляду:11.02.16. 11. СавенкоК.ПетроЯценко"Нечуй.Немов.Небач".Український паровий панк[Електроннийресурс]/КатеринаСавенко//ДругЧитача.–17.12.2017.– Режим доступу: https://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/review/51369/. – Назва зекрану.–Датаперегляду:11.02.16. 12. СанченкоА. Не чуй. Не плач. Не ний / Антон Санченко // Читомо [Електроннийресурс]/Видане.–2.04.18.–Режимдоступу:http://archive.chytomo. com/issued/ne-chuj-ne-plach-ne-nij.–Назвазекрану.–Датаперегляду:11.02.16. 13. Словникукраїнськоїмови:в11т./редкол.:І.К.Білодід (голова)таін. –К.,1980.–С.385. 14. ТараторінаС.Нечуй-Левицькийізмеханічнимсерцем,абоНезбагненнішляхи українськогопаропанку[Електроннийресурс]/С.Тараторіна//ЛітАкцент.–20.10.17. –Режимдоступу:http://litakcent.com/2017/10/20/nechuy-levitskiy-iz-mehanichnimsertsem-abo-nezbagnenni-shlyahi-ukrayinskogo-paropanku/. – Назва з екрану. –Датаперегляду:11.02.16. 15. ТарнавськийМ.НечуванийНечуй.Реалізмвукраїнськійлітературі/Максим Тарнавський;авториз.пер.зангл.Я.Стріхи.–Київ;Торонто,2018.–288с. 16. Терещенко О. "…Людина чесна, моральна й сумирна…": кохання та жінкивжитті І.С.Нечуя-Левицького/ОлександрТерещенко, ІгорКоляда// Історіявшколі.–2014.–№8–9.–С.43–47. 17. Федак І. Стімпанк – стиль в сучасному мистецтві та його особливості [Електроннийресурс]/ІринаФедак//Старосамбірськівісті(незалежнаелектронна газета). Культура. – 14.01.18. – Режим доступу: http://starosambir.net.ua/6828/. –Назвазекрану.–Датаперегляду:11.02.16. 18. ШтефанА.Нечуй.Немов.Небач.Експериментуй.Жартуй.Хтосьжемаєце робити[Електроннийресурс]/АлінаШтефан//Читомо.Видане.–09.11.17.–Режим доступу: http://archive.chytomo.com/issued/nechuj-nemov-nebach-eksperimentuj-zhartuj- xtos-zhe-maye-ce-robiti.–Назвазекрану.–Датаперегляду:11.02.16. 19. ЯценкоП.Нечуй.Немов.Небач:кінороман/ПетроЯценко.–Л.,2017.–148с.