ОСИП МАКОАВЕЙ ТА ЮРІЙ ФЕДЬКОВИЧ: ЄДНІСТЬ ТАЛАНТІВ

Архів, Випуск 53-2 (2018)

Анотація

У статті були виокремлені та проаналізовані схожі риси у поглядах Осипа Маковея та Юрія Федьковича. Особлива увага приділялась аналізу поезії та пошуку спільних тем мотивів для обох письменників.

Ключові слова: «єдність талантів», ритмомелодика народної пісні, жовнірська доля.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Жеплинський Р./ Пісня в житті та творчості Осипа Маковея // Народна творчість та етнографія. — 2007. — №. 5. — С. 101-102. 2. Засенко Олекса. /Осип Маковей [Текст]: (життя і творчість) - К.: Дніпро, 1968. - 219 с 3. Історія української літератури (У двох томах). Т. 1 / Дожовтнева література. «Академія наук Української РСР». – Київ, 1954. – 731 ст. 4. Осип Маковей / Життєпис Осипа Юрія Гординського-Федьковича – 1911. – VI, 591 c. 5. Осип Маковей. //Електронний ресурс – Режим доступу: https://onlyart.org.ua/ukrainian-poets/virshi-osypa-makoveya/virsh-osypa-makoveya. 6. Пазяк Михайло Михайлович/ Юрій Федькович і народна творчість// Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського АН УРСР . – Київ : Наукова думка, 1974 . – 175 с. 7. Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. Том 1. Поезії / З перводруків і автографів зібрав, упорядкував і пояснення додав д-р Іван Франко. – Льв.: друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1902 р., с. 163 – 207. 8. Погребенник Ф. П. / Осип Маковей: критико-біографічний нарис /– Київ: Держлітвидав, 1960. – 133 с.