ОСИП МАКОВЕЙ ПРО РОЛЬ ПРЕСИ У ФОРМУВАННІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЖІНКИ В СУСПІЛЬСТВІ

Архів, Випуск 53-2 (2018)

Анотація

У статті висвітлюється публіцистична діяльність Осипа Маковея та вплив української преси на формування правового статусу жінки в період кін. ХІХ- на поч. ХХ ст.

Ключові слова: преса, правовий статус, права жінок, рівність, жіночий рух, фемінізм, емансипація, ідея, національна свідомість.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Законы о женщинах: (Сборник всех постановлений действующего законодательства, относящихся до лиц женского пола) / Изд. Я.А.Кантович. – СПб., 1899. – С.66,70. 2. Жіночі студії в Україні. Жінка в історії та сьогодні. /за ред. Л.О. Смоляр– 1999. – С.107-108. 3. Сімович В. Йосип Маковей. Праці у двох томах Том 2: Літературознавство. Культура./Упорядкування Л.Ткач, О. Івасюк за участю Р.Пилипчука; передмова Федора Погребенника./Василь Сімович. – Чернівці: Книги – ХХІ. – 2005. – С. 366-373. 4. Ольга Кобилянська. Твори в п’яти томах. Т.5. – С.320. 5. Величко І. Наталія Кобринська//Жіноча доля. – 1928. – Ч.1 – 2. – С.5-6. 6. Маковей О. З життя і письменства: Хрестини «ЛітературноНаукового Вісника»//ЛНВ. – 1998.- Т.1. – С.3. 7. Засенко О. Осип Маковей (Життя і творчість)/Видавництво художньої літератури «Дніпро». – Київ, 1968. – С.177-179. 8. О.Маковей. Ольга Кобилянська (Літературно-критична студія). – ЛНВ. – 1899. - Т. V. Кн.1. – С.50. 9. Кріль Й. Осип Маковей.(До 100-річчя з дня народження)/Йосип Кріль. – Київ:Знання, 1966. – с. 45.