ОЦІНКА ІСТОРИЧНОЇ РОЛІ МАЗЕПИ В ПОЕМІ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ “МАЗЕПА”

Архів, Випуск 48-1 (2017)

Анотація

Аналізується образ Івана Мазепи в однойменній поемі В. Сосюри, який детально простежив життєвий шлях гетьмана, спробував прочитати образ героя в контексті історичної долі України.

Ключові слова: Іван Мазепа, література, поема, історія, образ, оцінка.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Вольтер. История Карла XII, короля Швеции. – СПб., 2014. – 352 с. 2. Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. – К. : Либідь, 1991. – С. 230–232. 3. Сосюра В.М. Мазепа // Розстріляне безсмертя: поеми. – К.: Знання, 2010. – С. 142–244.