ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ ЯК ДОСЛІДНИК СПАДЩИНИ КЛИМЕНТІЯ ЗІНОВІЄВА

Архів, Випуск 59 (2020)

М. Р. Меркулов
мол. наук. співроб., Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Київ

Анотація

Стаття містить огляд розвідки Пантелеймона Куліша “Климентий, украинский стихотворец времен гетмана Мазепы”, яку присвячено мандрівному поету XVII–XVIII ст. Климентію Зіновієву. Хоча деякі зроблені Кулішем спостереження справді є слушними і цікавими, його оцінку літературної спадщини Климентія Зіновієва не можна назвати об’єктивною і вичерпною. І все ж стаття посідає своє почесне місце в історії дослідження біографії і творчості цього мандрівного письменника епохи Бароко.

Ключові слова: поезія, мандри, Бароко, критика.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(59).126-135

Список використаної літератури

Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов. – К., 1991. – 688 с. Зіновіїв К. Вірші. Приповісті посполиті / К. Зіновіїв. – К., 1971. – 390 с. Кулиш П. Обзор украинской словесности. И. Климентий / П. Кулиш // Основа. – Санкт-Петербург, 1861. – Січень. – С. 159–234. Перетц В. Вірші ієромонаха Климентія. З передмовою В. Перетца / В. Перетц // Пам'ятки українсько-руської мови і літератури. Археографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1912. – T. VIII – 228 c.