ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ КРИТИК: ОСОБЛИВОСТІ СТИЛЮ

Архів, Випуск 59 (2020)

Т. І. Конончук
канд. філол. наук, доц., Академія адвокатури України, Київ

Анотація

Розглянуто творчість Пантелеймона Куліша як літературного критика. Для аналізу взято його статтю про Григорія Квітку-Основ’яненка, що вийшла у світ 1858 р. в Санкт-Петербурзі окремою брошурою. З’ясовано, що для стилю П. Куліша-критика притаманні такі риси: розгляд творчості письменника в історичному та світовому контексті, виведення узагальнень, з’ясування найхарактерніших естетичних рис творів, що аналізуються, погляд на творчість через біографію автора, публіцистичність, емоційність, аргументованість.

Ключові слова: словесність, повість, біографія, публіцистичність, духовність.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(59).82-89

Список використаної літератури

Гудима А. Очищення : роман-хроніка / А. Гудима. – Біла Церква, 2018. – 328 с. Гуменюк Б. Вірші з війни / Б. Гуменюк. – К., 2015. – 136 с. Іванина В. Брати: сучасний роман / В. Іванина. – К., 2016. – 192 с. Захалявна книжка захисника України : поезії. – К., 2019. – 94 с. Куліш П. Григорій Квітка (Основ'яненеко) і його повісті (Слово на новий вихід Квітчиних повістей) / П. Куліш // Твори : у 2 т. / П. Куліш ; підгот. тексти, упоряд. і склав приміт. М. Л. Гончарук. – К., 1989. – Т. 2. – 586 с.