ПАРАДОКСИ ФРАНКОЗНАВЧОЇ РЕЦЕПЦІЇ

Випуск 62-1 (2022)

Ю. І. Ковалів
д-р філол. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Розкрито важливі сторінки життя і творчості І. Франка, які часто
оминає франкознавство.
Ключові слова: франкознавство, каменярство, горизонт очікування,
збіжність горизонтів розуміння, двійництво, тактик, стратег.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.1(62).64-74

Список використаної літератури

1. Горак Р. Неміфотворний Франко / Роман Горак. // Літературна Україна. – 1997. – 11 вересня. 2. Гундорова Т. Франко – не каменяр / Тамара Гундорова. – Мельборн : Університет імені Монаша. Відділ славістики, 1996. – 151 с. 3. Гундорова Т. Невідомий Іван Франко: грані Ізмарагду / Тамара Гундорова. – К. : Либідь, 2006. – 360 с. 4. Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика / М. Євшан [упорядк., передм. та прим. Н. Шумило]. – К. : Основи, 1998. – 658 с. 5. Зеров М. Твори: У 2 т. / Микола Зеров [упоряд. Г. П. Кочур, Д. В. Павличко]. – К. : Дніпро,1991. – Т. 2. – 601 с. 6. Пастух Т. В. Романи Івана Франка / Тарас Пастух. – Л. : Каменяр, 1998. – 135 с. 7. Салига Т. "Ні, я не кинув каменярський молот" / Тарас Салига // Іван Франко: дух. наука, думка, воля. Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Л., 2008. – Т. 1. – С. 295–313. 8. Тихолоз Б. "Zwei Seelen leben, ach, in meiner Brust" (міфологема дворушництва у життєтворчості Івана Франка / Богдан Тихолоз. // Іван Франко: дух. наука, думка. воля. Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – Т. 1. – С. 845–857. 9. Франко І. Декілька афоризмів у альбум "Ділу" // Житє і слово. – 1897. – Ч. 3. – С. 263–264. 10. Франко І. Каменярі. Український текст і польський переклад. Дещо про штуку перекладання / Іван Франко. – Л. : Із "Загальної друкарні", 1912. – С. 10. 11. Франко І. Зібрання творів: У 50 т. / Іван Франко. – К. : Наукова думка, – Т. 31. 12. Франко І. Зібрання творів: У 50 т. / Іван Франко. – К. : Наукова думка, – Т. 45. 13. Франко І. Зібрання творів: У 50 т. / Іван Франко. – К. : Наукова думка, – Т. 50. 14. Франко І. Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до зібрання творів у 50 томах / Іван Франко [упоряд. З. Т. Франко, М. Г. Василенко]. – Л. : Каменяр, 2001. – 434 с. 15. Чижевський Д. Реалізм в українській літературі / Дмитро Чижевський. – Просвіта, 1999. – 120 с. 16. Шерех Ю. Третя сторожа. Література. Мистецтво. Ідеологія / Юрій Шерех. – К. : Дніпро,1993. – 590 с.