ПАРАДОКСИ ФРАНКОЗНАВЧОЇ РЕЦЕПЦІЇ

Архів, Випуск 49 (2017)

Анотація

Розкрито важливі сторінки життя і творчості І. Франка, які часто оминає франкознавство.

Ключові слова: франкознавство; каменярство; горизонт очікування; збіжність горизонтів розуміння; двійництво; тактик; стратег.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Горак Р. Неміфотворний Франко / Р. Горак // Літературна Україна. – 1997. – 11 вересня. 2. Гундорова Т. Франко – не каменяр / Т. Гундорова. – Мельборн : Університет імені Монаша. Відділ славістики, 1996. 3. Гундорова Т. Невідомий Іван Франко: грані Ізмарагду / Т. Гундорова. – К. : Либідь, 2006. 4. Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика / М. Євшан. – К. : Основи, 1998. 5. Зеров М. Твори : у 2 т. / М. Зеров. – К. : Дніпро, 1991. – Т. 2. 6. Пастух Т. Романи Івана Франка / Т. Пастух. – Л. : Каменяр, 1998. 7. Салига Т. "Ні, я не кинув каменярський молот" / Т. Салига // Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – Т. 1. – С. 295–313. 8. Тихолоз Б. "Zwei Seelen leben, ach, in meiner Brust" (міфологема дворушництва у життєтворчості Івана Франка / Б. Тихолоз // Іван Франко: дух, наука, думка, воля. Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – Т. 1. – С. 845–857. 9. Франко І. Декілька афоризмів у альбум "Ділу" / І. Франко // Житє і слово. – 1897. – Ч. 3. – С. 263–264. 10. Франко І. Каменярі. Український текст і польський переклад. Дещо про штуку перекладання / І. Франко. – Львів : Із "Загальної друкарні", 1912. 11. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1976– 1986. – Т. 31. 12. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1976–1986. – Т. 45. 13. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1976–1986. – Т. 50. 14. Франко І. Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до зібрання творів у 50 томах / І. Франко. – Л. : Каменяр, 2001. 15. Чижевський Д. Реалізм в українській літературі / Д. Чижевський. – К. : Просвіта, 1999. 16. Шерех Ю. Третя сторожа. Література. Мистецтво. Ідеологія / Ю. Шерех. – К. : Дніпро, 1993.