ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ КРІЗЬ ПРИЗМУ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Випуск 63-2 (2022)

А. О. Шишкова, студ.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Григорій Савич Сковорода – особистість поза часом і простором, яка повсякчасно дивує своїм гострим розумом, далекоглядністю та актуальністю ідей. Такий висновок можна зробити не тільки за суто письменницькою спадщиною Г. С. Сковороди, а й за його педагогічними переконаннями та настановами.

Аналізуючи педагогічні ідеї мислителя, можна провести чіткі паралелі зі сьогоднішніми тенденціями розвитку освіти, зокрема проблемами, які вирішує Нова українська школа. У поданій статті висвітлені одні з головних думок Г. С. Сковороди, що знаходять своє відображення у системі НУШ.
Ключові слова: педагогічна ідея, Нова українська школа, компетентнісний підхід до навчання, педагогіка партнерства, дитиноцентризм.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(63).221-227

Список використаної літератури

1. Артемова Л. В. Історія педагогіки України : Підручник. – К. : Либідь, 2006. – 424 с. 2. Верещак І. М. Педагогічні погляди Григорія Сковороди крізь призму Нової української школи [Електронний ресурс] / І. М. Верещак. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://vseosvita.ua/library/pedagogicni-pogladigrigoria-skovorodi-kriz-prizmu-novoi-ukrainskoi-skoli-93122.html. 3. Концепція "Нова українська школа" [Електронний ресурс] / [Л. М. Гриневич, О. Б. Елькін, С. А. Калашнікова та ін.]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkolacompressed.pdf. 4. Любар О. О. Історія української школи і педагогіки : навч. посібник / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – К. : Знання, 2003. – 450 с. 5. Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2-х т. – К.: Наукова думка, 1973. – Т. 1. – 532 с.; – Т. 2. – 576 с. 6. Струманський В. П. "Довго сам учись, якщо хочеш навчати інших" : Проблеми навчання й виховання у філософських студіях Г. С. Сковороди // Початкова шк. – 1994. – № 11.