ПЕЙЗАЖНА ЛІРИКА ЯК СПРОБА САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА СПОСІБ ГАРМОНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ: ОНОВЛЕНИЙ NATURGEDICHT ЯК «ОРГАНІЧНИЙ МЕТОД» ПОШУКУ ВЛАСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Архів, Випуск 52 (2018)

Анотація

Основну увагу зосереджено довкола прикметних рис німецької пейзажної лірики другої половини ХХ ст. Зокрема, розглядається мотив болісного розриву між природою та технічною цивілізацією. Зазначається, що поряд із романтично-містичними текстами натурпоезії у повоєнній пейзажній ліриці з’являється новий тип Naturgedicht, наскрізь пронизаний почуттям екзистенційної беззахисності та розгубленості індивіда.

Ключові слова: пейзажна лірика, природа, натурпоезія, пейзажний вірш, екзистенція індивіда, універсальна гармонія.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Bachmann I. Werke : in 4 Bd. / Ingeborg Bachmann / [Hrsg. Christine Koschel, Inge von Weidenbaum, Clemens Münster]. – 4. Aufl . – München ; Zürich : Piper-Verl., 1993. – Bd. 1 : Gedichte. Hörspiele. Libretti. Übersetzungen. – 682 S. 2. Benn G. Sämtliche Werke. Bd. 1. / Gottfried Benn / – Stuttgart : Hg. v. G. Schuster, 2001. – S. 306. 3. Binneberg K. Deutsche Lyrik 1945-1989. Interpretationshilfen. / Kurt Binneberg / – Leipzig : Ernst Klett Schulbuchverlag, 2011. – 90 S. 4. Knörrich O. Die deutsche Lyrik seit 1945. 2. Aufl . / Otto Knörrich / – Stuttgart : Kröners Taschenausgabe, 1978. – 410 S. 5. Korte H. Geschichte der deutschen Lyrik seit 1945. / Hermann Korte / – Stuttgart : Sammlung Metzler, 1989. – 250 S.