ПОЕМА ЛЕСІ УКРАЇНКИ “РУСАЛКА” І ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ

Архів, Випуск 48-1 (2017)

Анотація

З’ясовується внутрішня співвіднесеність сюжету й образів поеми Лесі Українки “Русалка” з українською романтичною традицією ХІХ ст. Розглядаються твори Є. Гребінки, І. Вагилевича, Л. Боровиковського, М. Костомарова, П. Куліша, М. Маркевича, Т. Шевченка, М. Старицького й ін. Наголошується, що поема Лесі Українки суголосна з багатьма творами, в основі яких – фольклорно-міфологічні джерела, у ній наявні яскраві романтичні традиції на рівні сюжету, характеротворення, поетики, є романтичне сприйняття та зображення людського буття.

Ключові слова: романтизм, фольклор, балада, русалка, традиція, тема, мотив, образ.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Александрова М. Фольклорні традиції в поемі Лесі Українки "Русалка" / Мар'яна Александрова // Олена Пчілка, Леся Українка і родина Косачів в історії української та світової культури. Наук. збірник. – Луцьк, 2014. – С. 4–9. 2. Вишневська Г. Сакрально-хтонічна лексика у поетичних драмах Лесі Українки / Галина Вишневська // Питання літературознавства. – Вип. 82. – С. 52–59. 3. Вовчок Марко Твори: в 7 т. Т.1 / Марко Вовчок. – К. : Дніпро, 1964. Т. 1. / С. 107–112. 4. Гребінка Є.П. Човен // Євген Гребінка. Твори в 5-ти т. – К. : Держлітвидав України, 1957. – Т. 1. – С. 29. 5. Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору / Віктор Давидюк. – Луцьк : Волинська книга, 2007. – 324 с. 6. Данилюк-Терещук Т. Інтерпретація фольклорного образу русалки в українській романтичній традиції / Тетяна Данилюк-Терещук // Волинь філологічна. – Луцьк, 2000. – С. 21–27. 7. Драй-Хмара М. Леся Українка. Життя і творчість / М. Драй-Хмара. – К. : ДВУ, 1926. – 156 с. 8. Зеров М. Леся Українка. Критико-біографічний нарис // Микола Зеров. Українське письменство / Упорядник доктор філологічних наук Микола Сулима. – К. : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2003. – С. 383–416. 9. Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. / Микола Зеров // Твори : у 2 т. [упоряд. Г.П. Кочур, Д.В. Павличко]. – К. : Дніпро, 1990. Т. 2. – 1990. Історико-літературні та літературознавчі праці. – С. 64–245. 10. История романтизма в русской литературе. (1825–1840). – М. : Наука, 1979. – 328 с. 11. Камінчук О. Художній дискурс української поезії кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Ольга Камінчук. – К. : Педагогічна преса, 2009. – 352 с. 12. Куліш П. О. Рибалка / Пантелеймон Куліш // Твори в 2 т. Т. 1. – К. : Дніпро, 1989. – С. 283–284. 13. Марків Р. Сфери трансформації міфологічно-фольклорних образів у структурі характеру літературного героя / Руслан Марків // Література. Фольклор. Проблеми поетики. Вип. 38. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2013. – С. 54–163. 14. Мишанич С. Міфологія у творчості Тараса Шевченка / С. Мишанич // Записки НТШ. Праці секції етнографії та фольклору. – Л.,1995. – С. 234–251. 15. Погребенник В.Ф. Народною творчістю натхненна: До 120-річчя від народження Лесі Українки / В.Ф. Погребенник. – К. : Товариство "Знання", 1990. – 48 с. 16. Пчілка О. Лист до І. Франка у Львові в зв'язку з друкуванням поеми Лесі Українки "Русалка" та її віршів. № 17. 1887 р., не пізніше квітня / Олена Пчілка // Леся Українка. Документи і матеріали. 1871–1970. – К. : Наукова думка, 1971. – С. 36–38. 17. Регуш Ю. Образ русалки у творах Якова Щоголева у контексті поезії українських романтиків // Актуальні проблеми слов'янської філології. – Бердянськ, 2011. – Вип. ХХІV. – Ч. 1. – С. 68–80. 18. Романтизм // Літературознавча енциклопедія : у двох томах Т. 2. / Авт.- уклад. Ю.І. Ковалів. – К. : ВЦ. "Академія", 2007. – С. 350–353. 19. Семенюк Л. Українські народні балади в колі наукових та літературних інтересів Лесі Українки / Л. Семенюк // Науковий вісник Волинського державного університету. – 1998. – № 7. – С. 31–33. 20. Старицький М. Утоплена, або Русалчина ніч / Михайло Старицький. Твори у 8 т. – Т. 2. – К. : Дніпро, 1964. – С. 237–297. 21. Українка Леся. Русалка / Леся Українка // Зібр. творів : У 12 т. – Т. 2. – К. : Наукова думка, 1975. – С. 9–20. 22. Українка Леся. Русалка. Примітки Леся Українка / Зібрання творів у 12 тт. – К. : Наукова думка, 1975. Т. 2. – С. 344. 23. Українські поети-романтики. – К. : Наукова думка, 1987. – 432 с. 24. Филипович П. Русалка / Павло Филипович // Літературознавчі студії. Компаративістика. Статті. Рецензії. – Черкаси : Брама-Україна, 2008. – С. 221–227. 25. Франко І. Леся Українка / Іван Франко // Збір. тв. : У 50 т. – К.: Наукова думка, 1981. – Т. 31. – С. 254–274. 26. Шевченко Т.Г. Русалка / Тарас Шевченко // Повне зібрання тв. : У 12 т. – Т. 1. – К. : Наук. думка, 1989. – С. 272–273. 27. Шевченко Т.Г. Причинна / Тарас Шевченко // Повне зібрання тв. : У 12 т. – Т. 1. – К. : Наук. думка, 1989. – С. 10–14. 28. Шевченко Т.Г. Утоплена / Тарас Шевченко // Повне зібрання тв. : У 12 т. – Т. 1. – К. : Наук. думка, 1989. – С. 123–127. 29. Яценко М.Т. Романтизм / М.Т. Яценко // Історія української літератури ХІХ століття: У 3 кн. Кн. 1. – К. 1995. – С. 24–311.