ПОЕТИКА МІФУ В ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ
ЛЕСІ УКРАЇНКИ “КАССАНДРА”

Випуск 61-2 (2021)

Г. М. Жуковська, канд. філол. наук, доц.
Київський унверситет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Розглянуто оригінальну авторську інтерпретацію міфу про троянську
пророчицю Кассандру в однойменній драмі Лесі Українки. Зазначено, що
відтворення античного міфу базується на естетиці неоромантизму,
художньому трагізмі й психологізмі. Доведено, що драматична поема
Лесі Українки “Кассандра” є драмою ідей, у якій порушуються важливі
питання людського буття, а художнє втілення міфу про Кассандру
відбувається через осмислення проблем людської долі, вибору, віри/зневіри,
правди/неправди, волі/рабства, вірності/зради, життя/смерті тощо.
Наголошено на тому, що “Кассандра” Лесі Українки – інтелектуальна
філософська драматична поема, якій властиві глибокий психологізм,
напружені зовнішні і внутрішні конфлікти.
Ключові слова: античний міф, Кассандра, трагізм, психологізм,
неоромантизм.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(61).37-51

Список використаної літератури

1. Агеєва В. Поетеса зламу століть. Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації : монографія / В. Агеєва . – К. : Либідь, 2001. – 264 с. 2. Агеєва В. Передмова / В. Агеєва // Українка Леся. Драми та інтерпретації / передмова, упоряд. В. Агеєвої. – К. : Книга, 2011. – С. 3. 3. Білецький О. Антична драма Лесі Українки ("Кассандра") // Білецький О. Вибрані праці : в 2 т. – К., 1996. – Т. 2. – С. 356–389. 4. Гірняк М. У пошуках правди / М. Гірняк // Леся Українка. Драми та інтерпретації; передмова, упоряд. В. Агеєвої. – К. : Книга, 2011. – С. 401–414. 5. Зеров М. Леся Українка. Критично-біографічний нарис // Зеров М. Українське письменство. – К. : Основи, 2002. – С. 383–416. 6. Зубрицька М. Новочасна версія міфу про Кассандру: трагедія, що народжує надію / М. Зубрицька // Українка Леся Драми та інтерпретації / передмова, упоряд. В. Агеєвої. – К. : Книга, 2011. – С. 401–414. 7. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі : монографія / С. Павличко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Либідь, 1999. – 447 с. 8. Петров В. Драматична поема Лесі Українки "Кассандра" / В. Петров // Вісник АН УРРС. – 1991 − № 2. – С. 61–67. 9. Поліщук Я. Відлуння античного міфу загибелі ("Кассандра" Лесі Українки) / Я. Поліщук // Слово і час. – 1999. – № 8. – С. 18–27. 10. Сверстюк Є. Міт Лесі Українки / Є. Сверстюк . – Львів : Вежа, 2008. – 33 с. 11. Українка Леся. Кассандра // Леся Українка. Повне академічне зібрання творів : у 14 т. Т. 2. Драматичні твори (1907–1908) / ред. М. Моклиця; упоряд. С. Кочерга, О. Вісич; комент. В. Агеєва, О. Вісич, С. Кочерга. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. – С. 9–98. 12. Українка Леся. Новейшая общественная драма // Леся Українка. Повне академічне зібрання творів : у 14 т. Т. 7. Літературно-критичні та публіцистичні статті / ред. В. Агеєва; передм. М. Моклиця; упоряд., комент. М. Моклиця, Н. Колошук, Т. Левчук. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. – С. 197–223. 13. Українка Леся. Повне академічне зібрання творів: у 14 т. Т. 13. Листи. 1902–1906 / ред. Ю. Громик; упоряд. В. Прокіп (Савчук); комент. В. Прокіп (Савчук), В. Агеєва. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. – 616 с. 14. Українка Леся. Повне академічне зібрання творів : у 14 т. Т. 14. Листи (1907–1913) / ред. С. Романов; упоряд. В. Прокіп (Савчук); комент. В. Прокіп (Савчук), В. Агеєва. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. – 616 с.