ПОЕТИКА МІФУ В ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ “КАССАНДРА”

Випуск 61 (2021)

Г. М. Жуковська
канд. філол. наук, доц., Київський унверситет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Розглянуто оригінальну авторську інтерпретацію міфу про троянську пророчицю Кассандру в однойменній драмі Лесі Українки. Зазначено, що відтворення античного міфу базується на естетиці неоромантизму, художньому трагізмі й психологізмі. Доведено, що драматична поема Лесі Українки “Кассандра” є драмою ідей, у якій порушуються важливі питання людського буття, а художнє втілення міфу про Кассандру відбувається через осмислення проблем людської долі, вибору, віри/зневіри, правди/неправди, волі/рабства, вірності/зради, життя/смерті тощо. Наголошено на тому, що “Кассандра” Лесі Українки – інтелектуальна філософська драматична поема, якій властиві глибокий психологізм, напружені зовнішні і внутрішні конфлікти.

Ключові слова: античний міф, Кассандра, трагізм, психологізм, неоромантизм.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.2(61).37-51

Список використаної літератури

1. Агеєва В. Поетеса зламу століть. Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації : монографія. – К. : Либідь, 2001. – 264 с. 2. Агеєва В. Передмова // Українка Леся Драми та інтерпретації; передмова, упорядкув. В. Агеєвої. – К. : Книга, 2011. – С. 3. 3. Білецький О. Антична драма Лесі Українки ("Кассандра") // Білецький О. Вибрані праці : в 2 т. – К., 1996. – Т. 2. – С. 356–389. 4. Гірняк М. У пошуках правди // Леся Українка Драми та інтерпретації; передмова, упорядкув. В. Агеєвої. – К. : Книга, 2011. – С. 401–414. 5. Зеров М. Леся Українка. Критично-біографічний нарис // Зеров М. Українське письменство. – К. : Основи, 2002. – С. 383 – 416. 6. Зубрицька М. Новочасна версія міфу про Кассандру: трагедія, що народжує надію // Українка Леся Драми та інтерпретації / передмова, упорядкув. В. Агеєвої. – К. : Книга, 2011. – С. 401–414. 7. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі : монографія. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Либідь, 1999. – 447 с. 8. Петров В. Драматична поема Лесі Українки "Кассандра" // Вісник АН УРРС. – 1991 − № 2. – С. 61–67. 9. Поліщук Я. Відлуння античного міфу загибелі ("Кассандра" Лесі Українки) // Слово і час. – 1999. – № 8. – С. 18–27. 10. Сверстюк Є. Міт Лесі Українки. – Львів : Вежа, 2008. – 33 с. 11. Українка Леся Кассандра // Українка Л. Повне академічне зібрання творів : у 14 т. Т. 2. Драматичні твори (1907–1908) / ред. М. Моклиця; упоряд. С. Кочерга, О. Вісич; комент. В. Агеєва, О. Вісич, С. Кочерга. – Л. : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. – С. 9–98. 12. Українка Леся Новейшая общественная драма // Українка Л. Повне академічне зібрання творів : у 14 томах. Т. 7. Літературно-критичні та публіцистичні статті / ред. В. Агеєва; передм. М. Моклиця; упоряд., комент. М. Моклиця, Н. Колошук, Т. Левчук. – Л. : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. – С. 197–223. 13. Українка Леся Повне академічне зібрання творів: у 14 томах. Т. 13. Листи. 1902–1906  / ред. Ю. Громик; упоряд. В. Прокіп (Савчук); комент. В. Прокіп (Савчук), В. Агеєва.  – Львів : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. – 616 с. 14. Українка Леся Повне академічне зібрання творів : у 14 т. Т. 14. Листи (1907–1913) / ред. С. Романов; упоряд. В. Прокіп (Савчук); комент. В. Прокіп (Савчук), В. Агеєва. – Львів : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. – 616 с.