ПОЕТИКА ПОВІСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА “КАПИТАНША” (ТЕМАТИКА, СИСТЕМА ОБРАЗІВ, СТИЛЬ)

Архів, Випуск 48-1 (2017)

Анотація

Проаналізовано художні особливості повісті Тараса Шевченка “Капитанша”. Зокрема, розглянуто проблемно-тематичний зміст твору, систему персонажів тощо.

Ключові слова: поетика, тематика, система персонажів, стиль.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Антоновська М. Антропоцентричні засади Т. Шевченка-повістяра ("Капитанша") / М. Антоновська // Шевченкознавчі студії: Зб. наук. праць. – К. : Київський університет, 2011. – Вип. 13. – С. 9–14. 2. Генералюк Л. Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва / Л. Генералюк. – К. : Наукова думка, 2008. – 544 с. 3. Демчук Н. Портрет у прозі Т. Шевченка (мікропоетика опису в системі екстервентного психологічного аналізу) / Н. Демчук. – Л. : Видавничий центр ЛДУ імені Івана Франка; Літопис, 1999. – 44 с. 4. Кирилюк З. "Капитанша" / З. Кирилюк // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. – Т. 3: I–Л / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. – К., 2013. – С. 260–264. 5. Лященко A. T. Г. Шевченко і В. М. Забіла / А. Лященко // Науковий збірник Ленінградського товариства дослідників української історії, письменства та мови. – К., 1929. – [Т.] ІІ. – С. 1–18. 6. Смілянська В.Л. Шевченкові повісті: український гумор у російському тексті // Смілянська В.Л.Шевченкознавчі розмисли : зб. наук. праць / В.Л. Смілянська. – К. : Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2005. – С. 254–263. 7. Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Т. Г. Шевченко. – К. : Наукова думка, 2003. – Т. 3. – 591 c. 8. Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Т. Г. Шевченко. – К. : Наукова думка, 2003. – Т. 4. – 599 с.