ПОЕЗІЯ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО (ДРАМАТУРГІЯ ЧАСУ)

Архів, Випуск 48-1 (2017)

Анотація

Розглядається проблема часу як головний “нерв” поезії митця. Розгортання проекції життя з перспективи вічності робить картину світу глибшою, драматичнішою. В атмосфері нового суспільства – попереджає автор – немовби розлите щось тривожне. Від тексту до тексту глибшою і глибшою виглядає часова та просторова перспектива – аж до космічного виміру.

Ключові слова: час, страх, жах, дорога, казка, смерть.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Библейская энциклопедия. – М., 1990. 2. Плющ Л. Його таємниця, або "Прекрасна ложа" Хвильового / Л. Плющ. – К., 2006. 3. Рюс Ж. Поступ сучасних ідей: Панорама новітньої науки / Ж. Рюс. – К., 1998. 4. Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1997. 5. Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления / М. Хайдеггер. – М., 1993. 6. Хвильовий М. Твори: У 2 т. – т. 1: Поезія. Оповідання. Новели. Повісті / М. Хвильовий. – К., 1990. 7. Ratmoko D. Zum Begriff der Angst. Teil 2: Heidegger und Freid / D. Ratmoko. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www kritishe – ausgabe. de / artikel / zum – begriff – der – angst – o. – Назва з екрану.