ПОКЛИКАНИЙ ДЛЯ РІДНОЇ СЦЕНИ (до 175-річчя від дня народження І. К. Тобілевича)

Випуск 60 (2021)

С. І. Дяченко
канд. філол. наук, доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

Анотація

Акцентовано увагу на багатогранній особистості великого українського драматурга І. К. Тобілевича, проінтерпретовано драму “Безталанна”, яку вважають першою психологічною драмою в Україні, розкрито морально-етичну і психологічну проблеми, які чітко простежуються в драмі, проаналізовано внутрішні настрої головних дійових осіб п’єси, їхні протистояння, боротьбу індивіда із самим собою, психологічні конфлікти.

Ключові слова: І. Тобілевич, новий професійний театр, драматургія, сценічний репертуар, сценічна драма, дійові особи.

Файли для завантаження

Завантажити

DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6346.60.70-81

Список використаної літератури

1. Карпенко-Карий І. (Тобілевич) Лист до М. Старицького Матеріали до вивчення історії української літератури: в 5 т. Т. 3: література другої половини ХІХ ст. Київ: Радянська школа, 1960. С. 424–429. 2. Карпенко-Карий І. Драматичні твори. Київ: Наукова думка, 1989. 608 с. 3. Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець ХІХ – поч. ХХІ ст.: підручник: у 10 т. Київ: ВЦ "Академія", 2013. Т. 2: У пошуках іманентного сенсу. 624 с. 4. Старицька-Черняхівська Л. Драматичні твори. Проза. Поезія. Мемуари. Київ: Наукова думка, 2000. 848 с. 5. Франко І. Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). Матеріали до вивчення історії української літератури: в 5 т. Т. 3: література другої половини ХІХ ст. Київ: Радянська школа, 1960. С. 429–433. 6. Франко І. Зібрання творів: у 50 т. Київ: Наукова думка, 1980. Т. 27. 464 с.