ПОНТІЙ ПІЛАТ У ПОЕМАХ ОСИПА МАКОВЕЯ «ТЕРНОВИЙ ВІНОК» ТА А. ГРИГОРЕНКА «ХРАМ ІСТИНИ»

Архів, Випуск 53-2 (2018)

Анотація

У статті йдеться про особливості функціонування Євангельських образів і мотивів в українській літературі на матеріалі поем О. Маковея та А. Григоренка.

Ключові слова: релігія, євангельські мотиви, соціум, персонаж, поема, римська культура, традиції.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Григоренко А. Храм Істини // Григоренко А. Тінь Перуна: Поезії. – К.: Укр. Письменник, 1992. – С. 7 – 24. 2. Там само. – С. 15. 3. Там само. – С. 15. 4. Там само. – С. 16 - 17. 5. Там само. – С. 17. 6. Там само. – С. 18. 7. Там само. – С. 23. 8. Там само. – С. 24. 9. Жулинський М. Християнство і національна культура // Біблія і культура. – Вип. 1. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 6 – 8. 10.Маковей О. Терновий вінок: Легенда // Маковей О. Твори: У 2 т. – Т. 1. – К.: Дніпро, 1990. – С. 247 – 267. 11.Там само. – С. 263. 12.Там само. – С. 251. 13.Там само. – С. 259. 14.Там само. – С. 258. 15. Салига Т. Молимось, Боже єдиний… // Слово благовісту: Антологія української релігійної поезії. – Львів: Світ, 1999. – С. 6 – 39. 16. Франко І. Данте Алігієрі. Характеристика середніх віків. Життя поета і вибір із його поезії // Зібр. Творів: У 50 т. – Т. 12. – К.: Наук. Думка, 1978. – С. 12 – 13.