ПОСТАТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ІВАНА ФРАНКА НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ “KURJER LWOWSKI”

Архів, Випуск 49 (2017)

Анотація

Присвячено дослідженню постаті Тараса Шевченка у візії Івана Франка на шпальтах польськомовного часопису Галичини “Kurjer Lwowski”. Проаналізовано ряд шевченкознавчих публікацій І. Франка у згаданому виданні. Визначено роль Шевченкіани Франка, що переконує в домінуванні методологічного принципу націоцентричності.

Ключові слова: Шевченко; публікація; націоналізм; постать; принцип.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Зубрицький М. Іван Франко про Тараса Шевченка на сторінках газети "Kurjer Lwowski" / М. Зубрицький // ЗНТШ. – Т. CCXXIX. Праці філологічної секції. – С. 111–115. 2. Іванишин П. Іван Франко і національне буття: герменевтичні акценти: монографія / П. Іванишин. – Дрогобич : Посвіт, 2016. 3. Мороз М. До питання атрибуції творів І. Франка в газеті "Kurjer Lwowski" / М. Мороз // Питання текстології. Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1983. – С. 188–216. 4. Мороз М. Статті І. Франка про Шевченка на сторінках "Kurjera Lwowskiego / М. Мороз // Іван Франко. Статті і матеріали. – К. : Світ, 1965, зб. 12. – С. 177–196. 5. Мочульський М. З останніх десятиліть життя Івана Франка / М. Мочульський. – Львів, 1938. 6. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. т. – К. : Наук. думка, 1976–1986. 7. Franko I. Wieczorek muzykalno-deklamacyjny / І. Franko // Kurjer Lwowski. – 1888. – № 74 (14. III). – S. 5. 8. Franko I. O Szewczence / І. Franko // Kurjer Lwowski. – 1888. – № 327 (24. XI). – S. 4. 9. Franko I. Pomnik Szewczenki / І. Franko // Kurjer Lwowski. – 1890. – № 144 (25. V). – S. 3. 10. Franko I. Wieczornica / І. Franko // Kurjer Lwowski. – 1891. – № 105 (16. IV). – S. 5. 11. Franko I. Utwory poetyczne Szewczenki / І. Franko // Kurjer Lwowski. – 1891. – № 107 (18. IV). – S. 5–6. 12. Franko I. Jeszcze w sprawie "Husa" / І. Franko // Kurjer Lwowski. – 1891. – № 117 (27. IV). – S. 2–3. 13. Franko I. Rocznica śmierci Szewczenki / І. Franko // Kurjer Lwowski. – 1891. – № 117 (28. IV). – S. 6. 14. Franko I. Pomnik dla Szewczenki / І. Franko // Kurjer Lwowski. – 1892. – № 44 (13. II). – S. 3. 15. Franko I. Listy Szewczenki / І. Franko // Kurjer Lwowski. – 1893. – № 17 (17. I). – S. 2–3. 16. Franko I. Taras Szewczenko / І. Franko // Kurjer Lwowski. – 1893. – № 62 (3. III). – S. 2–3; № 63 (4. III). – S. 2–3; № 64 (5. III). – S. 2–3; № 66 (7. III). – S. 3–4; № 67 (8. III). – S. 3; № 68 (9. III). – S. 3. 17. Franko I. Pamięci Szewczenki / І. Franko // Kurjer Lwowski. – 1893. – № 77 (18. III). – S. 2–3. 18. Franko I. Na cześć Szewczenki / І. Franko // Kurjer Lwowski. – 1894. – № 136 (18. V). – S. 2. 19. Franko I. Hold Szewczence / І. Franko // Kurjer Lwowski. – 1895. – № 84 (25. III). – S. 2. 20. Franko I. Koncert towarzystw ruskich / І. Franko // Kurjer Lwowski. – 1895. – № 86 (27. III). – S. 5. 21. Franko I. Ozdobne wydanie Szewczenki / І. Franko // Kurjer Lwowski. – 1895. – № 342 (22. XII). – S. 6. Н