ПОСТАТІ ГАЛИЦЬКИХ СВЯЩЕНИКІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В ХУДОЖНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ІВАНА ФРАНКА

Архів, Випуск 49 (2017)

Анотація

Розкрито особливості зображення духовенства у творах І. Франка.
З’ясовано ідейно-естетичну специфіку образів представників церкви, їхню обумовленість і вмотивованість світоглядними, морально-етичними, стильовими, суспільно-політичними, церковно-релігійними чинниками.

Ключові слова: образ; проза; священик; церква.

Файли для завантаження

Завантажити

Список використаної літератури

1. Білоус О. Світогляд Івана Франка / О. Білоус. – К. : Тов. для поширення політичних і наукових знань Української РСР, 1956. 2. Бондар Л. Під знаком хреста: франкознавчі студії : Зб. статей / Л. Бондар. – Л. : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Вип. 4. 3. Брагінець А. Філософські і суспільно-політичні погляди Івана Франка / А. Брагінець. – Л. : Книжково-журнальне видавництво, 1956. 4. Головаха І. Великий борець проти католицької чуми / І. Головаха // Франко І. Про Ватікан, унію та католицизм. – К. : Політвидав України, 1981. – С. 3–13. 5. Набитович І. Універсум sacrum'у в художній прозі (від Модернізму до Постмодернізму) : монографія / І. Набитович. – Дрогобич ; Люблін : Посвіт, 2008. 6. Пашук А. Філософський світогляд Івана Франка / А. Пашук. – Л. : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 7. Погребенник В. Антиномія "ідеалізм проти матеріалізму" та "Поема про сотворення світу" Івана Франка / В. Погребенник // Іван Франко та Митрополит Андрей: Мойсеї українського народу. Міжнародна наукова конференція 1 грудня 2006 року. – К. : ПП Сергійчук М.І., 2006. – С. 92–114. 8. Приліпко І. Специфіка зображення релігійних проблем, образів католицького та уніатського духовенства у творах І. Франка "Місія" й "Чума" / І. Приліпко // Література. Фольклор. Проблеми поетики / Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Вип. 36. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2012. – С. 226–235. 9. Франко І. Великий шум / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1979. – Т. 22. – С. 208–317. 10. Франко І. Воскресеніє чи погребеніє? / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1986. – Т. 45. – С. 221–244. 11. Франко І. Лист до М. П. Драгоманова (13 березня 1895 р.) / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1986. – Т. 50. – С. 30–33. 12. Франко І. Навернений грішник / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1978. – Т. 14. – С. 307–369. 13. Франко І. Основи суспільності / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1979. – Т. 19. – 1979. – С. 144–341. 14. Франко І. Отець-гуморист / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наукова думка, 1979. – С. 288–315. 15. Франко І. Панські жарти. Поема з останніх часів панщини / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1976. – Т. 2. – С. 7–116. 16. Франко І. Патріотичні пориви / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1978. – Т. 15. – С. 35–41. 17. Франко І. Перехресні стежки / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1979. – Т. 20. – С. 173–459. 18. Франко І. Попи і економічне положення українського народу в Галичині / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1984. – Т. 44, кн. 1. – С. 155–162. 19. Франко І. Святовечірня казка / І. Франко // Франко І. Твори : у 20 т. – К. : "Держ. вид-во худ. літ-ри", 1952. – Т. 11. – С. 313–315. 20. Франко І. Чума / І. Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50 т. – К. : Наук. думка, 1978. – Т. 16. – С. 300–334. Н